Yhteiset työpaikat – valvontahanke 2016–2019

Yhteiset työpaikat –
valvontahanke 2016–2019
Valtakunnallinen tutkimus-, valvonta- ja viestintähanke
Hanna-Kaisa Rajala
PSAVI työsuojelun vastuualue
HK Rajala PSAVI
14.2.2017
1
Yhteiset työpaikat 2016-2019
Tavoitteet
 Selkeyttää käsitystä/muodostaa
käsitys millä toimialoilla esiintyy
erityisen työn teettämisen tilanteita
– tavoitteena on tunnistaa yhteisiin
työpaikkoihin liittyviä erityispiirteitä,
ilmiöitä, haasteita, erityistilanteita yms.
– esimerkiksi vastuuasiat, tiedon välitys,
eri toimijoiden roolit ja keskinäiset
suhteet
 Yhteisten työpaikkojen
tapaturmataajuus
– tosiasiallinen tila
HK Rajala PSAVI
14.2.2017
2
Yhteiset työpaikat 2016-2019
Aikataulusuunnitelma
HKRajala PSAVI
14.2.2017
3
Yhteiset työpaikat 2016-2019
Valvontaosio teollisuuden investointi- ja
revisiotyökohteet
 Tarkastuksia työn tilaaja n=40
 Annetut velvoitteet asialistalta ja listan ulkopuolelta:
Tarkastettava asia
Kehotus Toimintaohje
9
Onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu
10
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan tiedottamisvelvollisuus
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet
1
1
Työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkinta
6
Yhteisten vaarojen torjunta
Tarkastettava asia
9
Kehotus Toimintaohje
Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
8
Kemiallisten vaarojen hallinta
5
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys
5
HKRajala PSAVI
14.2.2017
4
Yhteiset työpaikat 2016-2019
Valvontaosio teollisuuden investointi- ja
revisiotyökohteet
 Tarkastuksia aliurakoitsija n=54
 Annetut velvoitteet asialistalta ja listan ulkopuolelta:
Tarkastettava asia
Kehotus
Toimintaohje
Henkilönsuojainten käyttäminen
9
Järjestys ja siisteys
4
Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus
2
7
6
Käyttöturvallisuustiedotteet
Putoamisvaara
1
4
Työhön perehdyttäminen ja opastus
4
Yhteisten vaarojen torjunta
8
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys, Kemikaalien säilytys ja varastointi, Ensiapuvalmius, Henkilönsuojainten hankinta, Kemiallisten
vaarojen hallinta, Kemiallisten vaarojen hallinta, Kemikaalien päällysmerkinnät, Kohdepoistot, Koneen asiakirjat ja tiedot, Kulkutiet
ja lattiat, Nostimet, Sähköturvallisuus, Tapaturmavaarat, Terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä,
Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, Työnantajan yleiset velvollisuudet, Työnantajan yleiset velvollisuudet
(työympäristöominaisuus), Työnteon keskeiset ehdot, Työpaikan edustajien esille tuomat asiat, Työpaikan valaistus,
Työpaikkakierros, Työtapaturmien torjunta (työympäristöominaisuus), Työterveyshuollon järjestäminen (työympäristöominaisuus),
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (työympäristöominaisuus), Työterveyshuollon työpaikkaselvitys, Työympäristön suunnittelu,
Ulkomaalaisten työntekijöiden tietojen säilyttämisvelvollisuus, Ulkomaalaisten työntekijöiden tietojen säilyttämisvelvollisuus
(työympäristöominaisuus), Ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus, Ulkomaalaisten työntekijöiden
työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus (työympäristöominaisuus), Yhteinen työpaikka
HKRajala PSAVI
14.2.2017
5
Yhteiset työpaikat 2016-2019
Valvontaosio teollisuuden investointi- ja
revisiotyökohteet
 Vuonna 2017 valvotaan lisäksi urakoitsijoiden pääkonttoreita
 Valikoituneet tarkastuksen kohteeksi työmaatarkastuksilta.
HKRajala PSAVI
14.2.2017
6
Yhteiset työpaikat 2016-2019
Vuonna 2017
 Valvontaosio suunnataan teollisuuden kunnossapidon
yhteisiin työpaikkoihin ja teollisuusrakentamiseen
HKRajala PSAVI
14.2.2017
7