kiertokirjekokoelma

POSTI- J A L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N
1966
KIERTOKIRJEKOKOELMA
No
156
N: o 156.
Kiertokir j e
vapaakirjeoikeuden myöntämisestä asutustoimistolle ja asutustarkastajan vapaakirjeoikeuden lakkauttamisesta.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myöntänyt
näin kuuluvan uuden virkälähetysoikeuden:
Asutustoimisto.
Vapaakirjeoikeus.
Samalla posti- ja lennätinhallitus on lakkauttanut näin kuuluvan virkalähetysoikeuden:
Asutustarkastaj a
V apaakirj eoikeus.
Helsingissä joulukuun 29 päivänä 1966.
Pääjohtaja Oiva Salolla.
Toimistopäällikkö Esko Hiekkasalmi.
Helsinki 1967. Valtion painatuskeskus
5265 — 6 7 /5