1129/2016

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan
Suomen säädöskokoelmaan n:o 1129/2016
(Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön
asetuksen muuttamisesta)
Sivulla 7, 58 §:n 1 momentin 10 rivillä on:
4) hallinnonalan virastojen väliset virkojen siirrot;
Pitää olla:
5) hallinnonalan virastojen väliset virkojen siirrot;