ruusukorttelin asemakaavaesitysyt

Ruusukorttelin
asemakaavaesitys
k.
an
uh
a
R
Pu
Yksikerroksinen
päiväkoti
isto
u
kat
ut
Pu
8-kerroksisia
asuin- liike- ja
tu toimistotaloja
aka
h
r
a
1- tai 8-kerroksinen asuin-, liikeja toimistotalo
tu
ka
Nykyinen Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
ulu
Ko
Leikkipiha
tu
lika
ä
V
8- tai 16-kerroksinen asuin-, liikeja toimistotalo