kie rtokirjekokoe lma

POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN
KIE RTOKIRJEKOKOE LM A
1936________________ ______________________________ N:o 79
Sisällys: N :o 79.
Rautatieliikennepaikan avaamisesta sähkösanoma vaihdolle.
N :o 79.
Kiertokirje
rautatieliikennepaikan avaamisesta sähkösanomavaihdolle.
Tuokslahden rautatiepysäkki avataan tulevän syyskuun 1 päivänä koti- ja uikomaiselle sähkösanomavaihdolle.
Sähkösanomat ovat suunnattavat Sortavalan kautta.
Julkaisuun „Suomen lennätintoimipaikat ja
radioasemat” on sivulle 57 tehtävä vastaava lisäys.
Helsingissä, elokuun 22 päivänä 1936.
G. E. F. Albrecht.
Harry Juselius.
3578— 36