Arvonnan säännöt, Kehittyvä Vanhustyö -tapahtuma

Arvonnan säännöt, Kehittyvä Vanhustyö -tapahtuma, Finlandia-talo
14.2.2017
Posti Oy järjestää 14.2.2017 messuosastollaan arvonnan, jossa voi voittaa aktiivisuusrannekkeen.
Palkinnon arvo on 59 euroa.
1. Kampanjan järjestäjä
Posti Oy, Kotipalvelut, PL 7, 00011 POSTI.
2. Alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua tiistaina 14.2.2017.
3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuvat kaikki yhteystietonsa jättäneet. Osallistua voi osoitteessa posti.fi/messuarvonta.
Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän
arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistuminen edellyttää näiden arvonnan sääntöjen hyväksymistä.
Arvonta suoritetaan 15.2.2017.
5. Palkinto
Palkintona on aktiivisuusranneke, jonka arvo on 59 euroa. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa
22.2.2017 klo 16 mennessä, arvotaan lunastamaton voitto uudelleen arvonnan järjestäjän määräämin
ehdoin.
Voittajille ilmoitetaan voitosta puhelimitse, tekstiviestitse tai sähköpostitse. Osallistumalla tähän
arvontaan osanottajat myöntävät Posti Oy:lle oikeuden käyttää arvonnan voittajan nimeä eri medioissa
ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Voittaja vastaa itse kaikista
muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Posti Oy vastaa
mahdollisesta arpajaisverosta.
6. Järjestäjän vastuu
Posti Oy rajoittaa vastuunsa kampanjan kohteena olevan palkinnon määrään. Palkinnon vastaanottajat
vapauttavat järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta
tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.