Yksinäinen usein

YKSINÄISYYDEN KOKEMUS 2000-2016
(%, yo)
100 %
90 %
80 %
70 %
66
68
63
60
53
57
59
53
54
50
60 %
ei
50 %
ajoittain
40 %
30 %
20 %
30
27
4
4
33
34
38
39
37
4
4
43
41
5
5
44
usein
10 %
0%
4
MIEHET
6
8
6
NAISET
Kristina Kunttu 13.2.2017
YKSINÄISYYDEN KOKEMUS 2008-2016
(%, amk)
100 %
90 %
80 %
70 %
65
65
58
54
54
49
60 %
ei
50 %
ajoittain
40 %
30 %
20 %
35
42
42
45
31
29
4
6
7
4
4
6
2008
2012
2016
2008
2012
2016
usein
10 %
0%
MIEHET
NAISET
Kristina Kunttu 13.2.2017
YKSINÄISYYDEN KOKEMUS 2008-2016
(%, yo + amk)
100 %
90 %
80 %
70 %
64
62
55
53
54
49
57
57
51
60 %
ei
50 %
ajoittain
40 %
30 %
20 %
32
32
4
6
37
42
41
8
5
5
45
38
38
5
5
42
usein
10 %
0%
MIEHET
NAISET
6
7
KAIKKI
Kristina Kunttu 13.2.2017
KYSYMYS
Koetko olevasi yksinäinen?
Vastausvaihtoehdot vuonna 2000:
1. en
2. kyllä, ajoittain
3. kyllä, usein
4. en osaa sanoa
(kuviossa yhdistetty ’kyllä, ajoittain’ ja ’en osaa sanoa’ –osuudet)
Vastausvaihtoehdot vuodesta 2004 alkaen:
1. en
2. kyllä, ajoittain
3. kyllä, usein
Kristina Kunttu 13.2.2017