Grundtal - MyCourses

Grundtal
Årtal
325
7873
10275
100389
1000000
2000000
1878
1986
2003
Ordningstal 1:a
3:e
6:e
7:e
44:e
joka toinen viikko
joka neljäs vuosi
vuonna 2016
vuosi 2016
ennen vuotta 2008
vuoden 2011 jälkeen
Datum
14.9.
6.6. – 7.8.
Bråktal
½ år
1½h
1/3
2/8
Decimaltal 0.2
6,78 %
9,79 s
Priser
1€
68 €
1 SEK
74 SEK
Grundtal
325
7873
10275
100389
1000000
2000000
trehundratjugofem
sjutusenåttahundrasjuttiotre
tiotusentvåhundrasjuttiofem
hundratusentrehundraåttionio
en miljon
två miljoner människor
Årtal
1878
1986
2003
artonhundrasjuttioåtta
nittonhundraåttiosex
tjugohundratre/tvåtusentre
Ordningstal
1:a
första
3:e
tredje
6:e
sjätte
7:e
sjunde
44:e
fyrtiofjärde
var annan vecka
vart fjärde/annat år
Datum
14.9.
6.6. – 7.8.
den 14/fjortonde september/
den fjortonde i nionde
från den sjätte juni till den sjunde augusti
Bråktal
½ år
1½h
1/3
2/8
ett halvt år
en och en halv timme
en tredjedel
två åtton(de)delar
Decimaltal
0.2
6,78 %
9,79 s
noll punkt två
sex komma sjuttioåtta procent
nio komma sjuttionio sekunder
Priser
1€
68 €
1 SEK
74 SEK
en euro
sextioåtta euro
en krona
sjuttiofyra kronor
vuonna 2016
vuosi 2016
ennen vuotta 2008
vuoden 2011 jälkeen
år 2016
året 2016
före året 2008
efter året 2011