Käyttänyt kannabista

KANNABIKSEN KÄYTTÖ TAI KOKEILU
AINAKIN JOSKUS 2000-2016 (%, yo ja amk)
35
30
29
25
20
2000
25,5
23
24
25
24
22 22
18
15
2004
16
19
2008
19
16 16
18
2012
16
2016
10
5
0
Miehet YO
Naiset YO
Miehet AMK
Naiset AMK
Kristina Kunttu 13.2.2017
KANNABIKSEN KOKEILU JA KÄYTTÖ
IKÄRYHMITTÄIN (%, miehet, naiset) (yo ja amk yhdessä)
alle 22 v.
22-24 v.
25-29 v
30-34 v.
35
30
31
25
25
23
20
15
25
21
16
14
10
9
5
0
Miehet
Naiset
Kristina Kunttu 13.2.2017
JONKIN HUUMAAVAN AINEEN KOKEILU
TAI KÄYTTÖ ainakin joskus 2000–2016 (%, yo)
35
%
30
30
25
26
26
24
24
22
20
20
15
24
21
20
19
17
17
20
17
Miehet
Naiset
Kaikki
10
5
0
2000
2004
2008
2012
2016
Kristina Kunttu 13.2.2017