6062/17 team/SAS/ts 1 GIP 1B 1. Esityslistan hyväksyminen Muut

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 16. helmikuuta 2017
(OR. en)
6062/17
OJ CONS 7
COMPET 79
IND 31
RECH 32
ESPACE 11
ESITYSLISTAEHDOTUS
Asia:
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3519. istunto
(Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus))
Päivä:
20. helmikuuta 2017
Aika:
Paikka:
klo 10.00
Bryssel
1.
Esityslistan hyväksyminen
Muut kuin lainsäädäntöasiat
2.
A-kohtien luettelon hyväksyminen
6237/17 PTS A 11
Lainsäädäntökäsittelyt
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)
3.
A-kohtien luettelon hyväksyminen
6236/17 PTS A 10
6062/17
team/SAS/ts
GIP 1B
1
FI
4.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (ensimmäinen
käsittely)
Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD)
=
Yleisnäkemys
6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT
19 IND 34 CODEC 197
6190/17 CONSOM 41 MI 120 COMPET 90 TELECOM 36 JUSTCIV 25 DIGIT
20 IND 35 CODEC 198
9565/16 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TELECOM 102
(x)
JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30
+ ADD 1
(x)
Muut kuin lainsäädäntöasiat
5.
Kilpailukykytilanteen tarkistaminen: Aineettomat investoinnit
=
Komissio esittelee
=
Keskustelu
6.
Eurooppalainen ohjausjakso 2017: Vuotuinen kasvuselvitys: Temaattinen keskustelu
julkisista hankinnoista
=
Keskustelu
6054/1/17 COMPET 77 MAP 5 REV 1
7.
Komission tiedonanto Euroopan seuraavista kärkiyrityksistä: Start-up- ja scale-up-yrityksiä
koskeva aloite
=
Komissio esittelee
=
Keskustelu
5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9
14261/16 IND 238 MI 699 COMPET 572 FISC 191 PI 129
(x)
Lainsäädäntökäsittelyt
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)
8.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden
perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja
erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (ensimmäinen
käsittely)
Toimielinten välinen asia: 2016/0014 (COD)
=
Tilanneselvitys
5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140
5712/16 ENT 20 MI 45 CODEC 103
+ REV 1 (sl)
+ REV 1 ADD 1 (sl)
+ ADD 1
+ ADD 1 REV 1 (en)
6062/17
team/SAS/ts
GIP 1B
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
2
FI
Muut asiat
9.
a)
Yhtenäisen patentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen täytäntöönpanon ja
käyttöönoton viimeistely
=
Puheenjohtajavaltion ja Belgian ja Ruotsin valtuuskuntien tilannekatsaus
5885/17 PI 11 COMPET 70
b)
Komission tiedonanto Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelmasta
=
Komission tiedotusasia
15160/16 CFSP/PESC 994 CSDP/PSDC 690 COPS 356 POLMIL 143
EUMC 141 COMPET 641 ECOFIN 1153 IND 262 MI 775
RECH 344 EMPL 518
c)
d)
(x)
Käsiteltävänä olevat säädösehdotukset
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen
käsittely)
i)
Palvelupaketti
=
Komission tiedotusasia
ii)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen
rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (ensimmäinen
käsittely)
Toimielinten välinen asia: 2015/0284 (COD)
=
Puheenjohtajavaltion tiedotusasia
EU:n sisämarkkinoiden kilpailukyky
=
Bulgarian, Tšekin, Unkarin, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian ja
Slovenian valtuuskuntien tiedotusasia
6319/17 COMPET 95 MI 132 TRANS 64
_______________________
(x) Asiakirjaa ei ole saatavilla kokoussalissa.
6062/17
team/SAS/ts
GIP 1B
3
FI