1 Mitä tapahtui? Missä? Seuraukset? Mistä onnettomuus johtui

Mitä tapahtui?
Piirros
Missä?
Osalliset?
Seuraukset?
Mistä onnettomuus johtui?
Rikottiinko liikennesääntöjä?
Miten onnettomuus olisi voitu estää?
Pohdintaa
1
Onnettomuustarinat
23
2