1 6 0 2 1 7 Invirase 500 mg Tabletti, kalvopäällysteinen 120