centrum - Hallstahammars kommun

TIIVISTELMÄ
Hallstahammarin
keskustan suunnitelmasta
Framtidens
centrum
2017-02-13
Dnr: 241/15
Tausta
Hallstahammar on viehättävä asuinpaikkakunta jossa
asuntopula on yhä selvempi ja jossa vaatimukset kehittää
yleisiä paikkoja kasvaa jatkuvasti.Tämä on vaikuttanut
siihen että työ ottaa esille uusi keskustan suunnitelma
aloitettiin talvella 2015.
5 tavoitetta keskustan suunnitelmalle:
Mahdollistaa useampia asuntoja keskustaan.
Luoda viehättäviä tapaamispaikkoja kunnan asukkaille.
Keskustan suunnitelma ohjaa ja asettaa tavoitteet jotka
tukee Hallstahammarin keskustan kehittymistä luoda
elävä ja viehättävä keskustan ympäristö tapaamisille,
asumiselle ja liiketoiminnalle. Tärkeä osa työtä on ollut
saada mukaan asukkaat vuoropuheluun. Suunnitelma
perustuu suurin osin vuoropuhelun tulokseen.
Mahdollistaa toimintapaikkoja.
Luoda elinvoimaisia ympäristöjä liiketoiminnalle.
Tutkia tulevia joukkoliikenne ratkaisuja.
Tavoite ja päämäärä
Suunnitelman tavoite on ottaa esille yleispiirteinen
peruste joka esittelee Hallstahammarin keskustan tulevaa kehitystä. Se helpottaa myös tulevaa yksityiskohtaista suunnittelutyötä.
Suunnitelman esittely
Eldsbodatalo
Terveyskeskus
Elokuvateatteri
Teatteri
P
Kulttuuritalo
Planförslag
Kävelyväylä
Torialue
Asumisalue
Liiketoiminta
Puitoalue
Kävelykatu
Pysäköintialue
Katu
Kävely- ja pyörätie
P
Parkkitalo
Bussipysäkki
Suunnitelma alueen raja
N
Tiivistelmä Hallstahammarin keskustan suunnitelmasta
2
Toritilat ja viheralueet
Vuoropuhelussa asukkaiden kassa tuli ilmi että ulkoympäristö koetaan kuluneena, värittömänä ja autiona.
Useampia paikkoja koettiin myös epäturvallisena. Tämän
takia on tärkeä kunnostaa, kehittää ja sitoa yhteen keskustan eri väylät ja torit. Seuraavat ehdotukset on otettu
esille:
1
2
Kaksi torialuetta vahvistetaan, kummatkin on liitetty
Centrumstråket:iin. Toinen , ICA:n ja teatterin välillä,
nimeltään Thore Skogmans plats. Toinen neliskanttinen tori väylän keskellä, nimeltään Hammartorget.
3
Eldsbodaplan alueen viheraluetta kehitetään. Aitaus
Vegakatua päin otetaan post ja iso väylä aukaistaan
Thore Skogman paikan ja Eldsbodaplanin välillä.
4
Taskuparkki alueet Kulttuuritalon ja kioskin ulkopuolella
kehitetään.
5
3
Koko Hammartori muotoillaan uudelleen ja saa
uuden katupäällyksen, sekä selvän kävely ja pyöräilytien erittelyn. Nimen vaihto ehdotetaan myös:
Centrumstråket.
Pimeät kulmat ja tiheät viherkasvit jonka yli/läpi ei
voi nähdä ja jotka sen takia koettiin epäturvalliseksi
vuoropuhelussa korjataan.
2
1
5
4
2
N
Toritilat ja viheralueet
Viheralueet
Kävelyväylät
Toritilat
Liikenne ja parkkipaikat
Keskustan voi kokea suljettuna ja erillisenä muista alueista.
Tämän takia on tärkeä selventää sisäänkäynnit suunnittelualueelle. Vuoropuheluissa kävi ilmi että parkkipaikat ottaa
liian ison osan keskustasta, mutta että keskustan käytettävyys
on oltava hyvä liikennetavasta huolimatta. Seuraavat
ehdotukset on otettu esille:
3
2
1
4
P
6
Keskustan sisäänkäynnit tehdään selvemmäksi.
5
2
Kävelykatu luodaan Vagakadulle ja Vagaplan:ille,
lähelle Storgatan risteystä.
3
Terveyskeskuksen vasemmalle puolelle rakennetaan
parkkipaikka alue.
4
ICA:n ja terveyskeskuksen väliselle parkkipaikkaalueelle rakennetaan 3-4 kerroksinen parkkitalo jossa
on 200-250 parkkipaikkaa. Tänne rakennetaan myös
pienempi parkkipaikka maan tasolle jossa on noin 20
parkkipaikkaa.
5
Vegakatu saa uuden vedon, jossa läpikulku autoille
on ainoastaan mahdollista pitkin Åkerikatua. Siitä
tulee samaan aikaan kävelykatualue ja saa nimeksi
Vegagatan.
1
N
Liikenne, parkkipaikat ja sisäänkäynnit
Parkkipaikkoja
6
7
Uusia kävely - ja pyöräilyteitä rakennetaan parkkitalon ja terveyskeskustan väliin.
Bussiterminaali loppupysäkkinä siirretään juna
asemalle. Bussipysäkkejä rakennetaan Hantverkarkadulle ja Parkkadulle.
7
P
Parkkitalo
Kävelyväylä
Bussipysäkki
Katu
Viheralue
Tiivistelmä Hallstahammarin keskustan suunnitelmasta
Sisäänkäynti,
moottoriliikenne
Sisäänkäynti,
kävely ja pyöräily
3
Toimintatilat ja tapaamispaikat
Uusia, helppopääsyisiä toimintatiloja ja tapaamispaikkoja on pyytäneet lapset, nuoret sekä ikäihmiset. Paikat
jossa on paljon kävijöitä auttaa myös luomaan turvallisemman keskustan. Seuraavat ehdotukset on otettu esille:
Eldsbodaplan alueelle rakennetaan erilaisia toimin-
1
1 taalueita. Täällä on myös alueita rentoutumiseen.
2
Thore Skogman alue muotoillaan uudestaan ja se
3
2 täytetään pienillä toimintaalueilla ja koristelulla.
4
Leikkialueita lapsille on joustavia, niin kuin taidetta
3 jossa voi kiivetä tai vesileikkiä/suihkulähteitä.
Nämä alueet ovat pitkin koko Centrumstråk ja lisää
vaihtelua ulkoympäristön koristeluun.
5
Kulttuuritalon ulkoympäristöä kehitetään niin että
4 voidaan tehdä esimerkiksi laillinen grafittiseinä ja
että alueella voi järjestää erilaisia yllätystoimintoja tai
näyttelyitä.
Istumapenkkejä laitetaan ulos, valittuihin paik-
N
5 koihin, koko suunnittelualueelle. On hyvin tärkeä
että nämä ovat helposti lähestyttäviä ja että ne
koetaan olevan kaikille.
Toimintatilat ja tapaamispaikat
Kävelyväylä
Torialue
Viheralueet
Liiketoiminta ja muu toiminta
Asukkaat ovat enemmän tyytyväisiä liiketarjontaan
kuin palveluihin ja toimintatarjontaan. Jotta keskusta
pysyy viehättävänä on liiketoiminnan ja muun toiminnan
edellytyksiä kehitettävä. Seuraavat ehdotukset on otettu
esille:
5
3
1
Että mahdollistetaan useamman kahvilan, ravintolan
ja ulkokahvion perustamista.
2
Että asunnot jota rakennetaan risteykseen Vegagatan
ja Parkgatan hyväksyy toimintaa pohjakerrokseen.
3
Kahta uutta rakennusta toimintaan ehdotetaan. Yksi
on lisärakennus ICA:n kiinteistöön. Toinen on pieni
kaupparakennus eteläpuolelle Lidl parkkipaikkaa.
2
1
4
6
3
Että kehitetään torimyymälää ja yllätys toimintaa.
4
Enemmän toimintaa kehitetään Eldsbodatalossa.
5
N
Liiketoiminta ja muu toiminta
6
PostNord ehdotetaan muuttamaan toimintansa sopiviinpiin tiloihin suunnittelualueen ulkopuolelle.
Liiketoiminta
Tiivistelmä Hallstahammarin keskustan suunnitelmasta
4
Asunnot
Vuoropuhelussa tuli ilmi että asunnot keskustassa ovat
suosittuja. Paikat jotka nähtiin hyvinä alueina asunnoille
olivat suuret parkkipaikat. Monet esittivät myös toivomuksia rakentaa lisäkerroksia nykyisiin rakennuksiin. Seuraavat
ehdotukset on otettu esille:
1
3
1
2
Västeråsvägen ja Sörkvarnsvägen liikenneympyrään; noin viiden kerroksen asuintalo jossa on myös
parkkipaikkoja.
3
Vegagatan ja Parkgatan risteyksen lähelle suunnitellaan asuntoaluetta korkeintaan neljä kerrosta, autotalli ja mahdollisuus toimintaan pohjakerroksessa.
4
ICA:n ja terveyskeskuksen väliselle parkkipaikkaalueelle suunnitellaan korkeintaan viisi kerroksisia asuintaloja. Mahdollisuus toimintaan pohjakerroksessa ja
autotalli.
5
4
Parkkipaikaalueelle Skolgatan Storgatan risteykseen suunnitellaan noin viiden kerroksen asuintaloa
jossa on myös autotalli.
Lisärakennukset olemassa oleviin rakennuksiin
keskustassa mahdollistetaan tulevaisuudessa.
3
5
2
N
Asunnot
Asuntoalue
Tiivistelmä Hallstahammarin keskustan suunnitelmasta
5
Löydät Hallstahammarin keskustan suunnitelman kokonaisuudessa seuraavissa
paikoissa:
Kunnatalo
Kulttuuritalo
Kolbäckin kirjasto
Knytpunkten Strömsholm
hallstahammar.se/framtidenscentrum
Ajalla13. helmikuuta - 10. huhtikuuta2017 olet tervetullut lähettämään mielipiteesi suunnitelmasta meille:
[email protected] eller
Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar
Hallstahammars kommun
734 80 Hallstahammar
Käynti osoite: Prästgårdsgatan 1
Puhelinnumero: 0220-240 00
S-posti: [email protected]
Kotisivu: www.hallstahammar.se