Potilasturvallisuuden edistäminen

OHJELMA
15.2.2017
Sote ja monialainen maakunta!
Muutosjohtajien maakuntakierros 2017
Aika: Perjantaina 17.2.2017 klo 9-12.
Paikka: Kotkan Höyrypanimo (Metsontie 41, 48200 Kotka)
OHJELMA
09.00 - 09.45
Aamukahvit ja tutustuminen infopisteisiin
09.45 - 10.00
Tilaisuuden avaus
10.00 - 10.30
Sote- ja maakuntauudistuksen viimeisimmät
lakiesitykset ja lakien toimeenpanoon valmistautuminen
Pauli Harju, maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM
Sinikka Salo, sote-muutosjohtaja, STM
10.30 - 12.00
Vuoropuhelu osallistujien kanssa
Fasilitaattorina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
strategiapäällikkö Hanna Kailasto
Keskustelussa mukana Pauli Harjun ja Sinikka Salon lisäksi
Jorma Haapanen, palvelujohtaja, Kotka ja Kymenlaakson soteprojektiryhmän puheenjohtaja ja Jussi Lehtinen, maakuntauudistuksen muutosjohtaja, Kymenlaakson liitto sekä
asiantuntijoina muun muassa Mikko Kuoppala (työ- ja
elinkeinoministeriö) ja Jussi Rahikainen (sisäministeriö), Saku
Härkönen (ympäristöministeriö) ja Mirja Kiviranta (maa- ja
metsätalousministeriö).
12.00 - 13.00
Lounas (omakustanteinen)
Aikavälillä klo 12 - 13 on mahdollisuus kuulla tietoiskuja
eri teemoista ja tutustua infopisteisiin.
Lakipaketti löytyy täältä:
http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016