Potilasrekisterin tietosuojaseloste

MYYRMÄEN HAMMASLÄÄKÄRIASEMAN POTILASREKISTERIN
TIETOSUOJASELOSTE
1 REKISTERINPITÄJÄ
Tzank Oy, Myyrmäen Hammaslääkäriasema
Iskostie 3 C 115, 01600 Vantaa
p. 09 530 8980
2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Pia Helander, Iskostie 3 C 115, 01600 Vantaa
p. 040 550 2122, [email protected]
3 REKISTERIN NIMI
Myyrmäen Hammaslääkäriaseman keskitetty potilasrekisteri
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Potilaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja ylläpito.
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kootaan potilaan perustietoja, hoidon järjestämiseen liittyviä hallinnollisia tietoja, terveyttä ja
sairautta koskevia tietoja sekä potilaslaskutustietoja.
Potilaan perustiedot ovat henkilö- ja yhteystiedot.
Hoidon järjestämiseen liittyviä tietoja ovat mm. ajanvaraus- ja käyntitiedot.
Terveyttä ja sairautta koskevia tietoja ovat lääketieteelliset riskitiedot sekä röntgenpyynnöt ja
-vastaukset.
Potilasrekisteriin kuuluvat myös rekisterinpitäjän työntekijöiden sekä sopimushammaslääkärien kirjaamat
hoito- ja röntgenlausuntotiedot.
Rekisteri koostuu AssisDent-potilastietojärjestelmään ja Digora-röntgenkuvajärjestelmään tehdyistä
merkinnöistä.
6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Potilasrekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaalta/potilaalta tai hänen edustajaltaan saadun
tiedon perusteella sekä hoitoyksikössä syntyneiden tietojen perusteella.
7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI
ERUOOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Potilaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille potilaan suostumuksella
tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
8 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Arkistossa ja hoitoyksikössä on ovien lukitus. Yksikössä asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin
sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsevät katsomaan vain
oikeutetut työntekijät ja sopimushammaslääkärit. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan.
Myyrmäen Hammaslääkäriasema
Iskoskuja 3 C 115
01600 Vantaa
09 530 8980
www.myyrmaenhammaslaakariasema.fi