Avaa tiedosto

Mira Kalalahti & Janne Varjo & Tuomas Zacheus & Joel Kivirauma & Marja-Liisa Mäkelä & Minna
Saarinen & Markku Jahnukainen Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat (YP 1/2017)
Liitetaulukko 1. Nuorten arviot sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta¹ toisen asteen valintaan (keskiarvo, keskihajonta, varianssianalyysi ja t-testi)
Suomalaistaustaiset
Tytöt
n = 135–143
Pojat
n = 125–129
Maahanmuuttajataustaiset
Tytöt
n = 74–83
Pojat
n = 70–74
Suomalaistaustaiset
n = 262–271
MaahanKaikki
muuttaja- n = 407–428
taustaiset
n = 145–157
Vanhempien vaikutus
Ka
2,02
2,23
2,4
2,61
2,12
2,50
2,26
Kh
0,69
0,78
0,94
0,89
0,74
0,92
0,83
¹F(3,427)=9,71, p≤0,001, η²=0,064
t(273)=-4,37, p≤0,001
Opettajien vaikutus
Ka
1,48
Kh
0,61
1,56
1,82
2,08
0,63
0,81
0,87
F(3,409)=13,60, p≤0,001, η²=0,09
1,52
1,95
1,67
0,62
0,85
0,74
t(408)=-5,87, p≤0,001
Opinto-ohjaajan vaikutus
Ka
1,75
Kh
0,66
1,88
2,01
2,11
0,66
0,83
0,77
F(3,406)=4,73, p≤0,01, η²=0,034
1,81
2,06
1,90
0,67
0,80
0,73
t(405)=-3,36, p≤0,001
Kaverien vaikutus
Ka
1,86
Kh
0,73
1,83
1,85
1,96
0,67
0,73
0,74
F(3,407)=0,54, p≤0,05, η²=0,004
1,84
1,90
1,87
0,70
0,74
0,71
t(406)=-0,82, p>0,05
Sukulaisten vaikutus
Ka
1,27
Kh
0,56
1,48
1,47
1,86
0,53
0,75
0,86
¹F(3,419)=12,89, p≤0,001, η²=0,086
1,37
1,66
1,47
0,56
0,83
0,68
t(226)=-3,83, p≤0,001
Sisarusten vaikutus
Ka
1,46
Kh
0,66
1,53
1,72
2,30
0,75
0,92
1,09
¹F(3,416)=17,75, p≤0,001, η²=0,116
1,50
2,00
1,67
0,71
1,05
0,88
t(217)=-5,18, p≤0,001
¹Kruskall-Wallis p≤0,001
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 82 (2017):1