Esityslista - Kiinteistöliitto

 Kiinteistöliitto Uusimaa ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
ESITYSLISTA 15.3.2017
1.
Kokouksen avaus
2.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
4.
Todetaan kokouksen osanottajat
5.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7.
Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2016
8.
Esitetään yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016 ja siihen liittyvä tilintarkastuskertomus
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
9.
Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017
10.
Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017
11.
Määrätään hallituksen, valiokuntien ja työryhmien ja vastaavien kokouspalkkiot
Vaalivaliokunnan esitys: pidetään ennallaan
12.
Määrätään tilintarkastajien palkkiot
Vaalivaliokunnan esitys: kohtuullisen laskun mukaan
13.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 7-14 jäsentä.
Vaalivaliokunnan esitys: ennallaan 14 jäsentä
14.
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa ovat Lauri Cantell, Ulla Maija Lehtonen, Olavi Merikanto, Matti Niiranen, Paul
Nouro, Martti Suomela ja Pentti Vähäkuopus.
Vaalivaliokunnan esitys: valitaan kaikki erovuoroiset uudelleen
15.
Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Sääntöjen mukaan tilintarkastajia on yksi ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
Vaalivaliokunta esittää tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, päävastuullinen
tilintarkastaja KHT Janne Elo.
16.
Kunniapuheenjohtajan valinta
Hallitus esittää vuosikokoukselle kunniapuheenjohtajan valintaa.
17.
Muut asiat
Yhdistyksen hallitukselle ei ole etukäteen esitetty muita asioita käsiteltäviksi.
18.
Kokouksen päättäminen