Perusasiakirja (ns. yleinen asiakirjapohja)

HELSINGIN KAUPUNKI
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
LAUSUNTO
30.1.2017
Johtamisen jaosto
Rakentamispalveluliikelaitoksen perustaminen
Henkilöstötoimikunta on käsitellyt 30.1.2017 kokouksessaan Helsingin
kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen perustamista ja puoltaa esitystä.
Henkilöstötoimikunta toteaa, että yhteistoiminta on toteutunut yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla.
Helsingissä 30.1.2017
Sami Sarvilinna
puheenjohtaja
Seija Ginström
varapuheenjohtaja