Lomakkeet

Jäsenhakemus
Jäsenhakemus tulee toimittaa osuusrekisterin hoitajalle 6 kk kuluessa osuuden saannosta.
Perinnönjakoa ja kuolemantapauksen jälkeen tehtyä ositusta koskevien osuuden saantojen osalta
jäsenhakemus tulee toimittaa 12 kk kuluessa kuolinpäivästä.
Jäsenhakemus MPY Osuuskunnan hallitukselle



Tällä lomakkeella haet Osuuskunnan jäsenyyttä (uusi jäsen)
Osuuskunnan hallitus päättää kokouksessaan hakemuksen hyväksymisestä 6 kk kuluessa
hakemuksen vastaanottamisesta
Kun hakemus on käsitelty, teille lähetetään tieto päätöksestä kirjallisesti
Nimi:
Osuusnumero/-numerot, joille
jäsenyyttä haetaan:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Henkilö-/Y-tunnus:
Pankkiyhteys (IBAN):
Jäsenyyden hakemisen syy:
Minulle saa lähettää jäsen- ja markkinointiviestejä.
Päiväys:
Allekirjoitus:
Nimenselvennys:
Palautusosoite: MPY Osuuskunta, Mikonkatu 16, 50100 MIKKELI / [email protected]
Osuusrekisterin hoitaja täyttää:
MPY Osuuskunta | www.mpy.fi
Y-tunnus 0165133-1
Jäsenhakemus
[●]
Hakemus vastaanotettu ____/____/______
Jäsenhakemus hyväksytty / hylätty MPY Osuuskunnan hallituksen kokouksessa ___/___/______