Kyyvesi esitys

VETOVOIMAA MAASEUDULLE
YHTEISTOIMINNALLA JA
VERKOSTOITUMALLA
2017--2020
2017
Jouni Kivinen, projektipäällikkö, 040-157 9561, [email protected]
Olli Räsänen, projektisuunnittelija, 040-194 3021, [email protected]
1. TAUSTA
 Vesialueiden omistus pirstaleista, jäänne 1800luvulta.
 Hallinnointi pienelle osakaskunnalle raskasta –
isommissakin osakaskunnissa toiminta on
hiipumassa.
 Pienet rikkonaiset palstat eivät ole käytännöllisiä
 Ongelmia: kalastusmahdollisuuksien kapeus,
lupamyynnin järjestäminen, hallinto, heikko
talous, ym. ym. ym.
1. TAUSTA
2.HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT
Hanke ei liity mitenkään uhanalaisten
kalalajien tai saimaannorpan suojeluun, eikä
se ole Metsähallituksen vesialueiden
järjestelyä.
Hanke on puhdas avustus maaseudulle:
osakaskuntatoiminnan, kalastuksen ja
yhteistoiminnan kehittämishanke Etelä-Savon
maakunnan alueella.
3.HANKKEEN RAHOITUS
Hankkeen rahoitus koostuu pääosin
maaseudun kehittämisrahoituksesta ja
kuntarahoituksesta
Käytettävissä myös kalastusalueilta saatua
hankkeen ulkopuolista rahoitusta
3.HANKKEEN RAHOITUS
Kokonaisrahoitus: 432.500 €
•
•
•
•
Maaseuturahasto: 330.000 €
Kunnat: 82.500 €
Metsähallitus: 10.000 €
Etelä-Savon ELY, Ympäristövastuualue: 10.000 €
+ ulkopuolista rahaa kalastusalueilta 34.000 €
4.TOIMENPITEET
HANKE AVUSTAA JA RAHOITTAA:
Osakaskuntien yhdistäminen
• Kokousten valmistelu ja järjestäminen
Uuden osakaskunnan avustus mm.:
• Sähköiset palvelut (internet-sivusto, luvanmyynti, tiedotus, ym.)
• Markkinointi ja materiaalit (lupa-aluekartat, esitteet, ym.)
• Jatkohankkeiden ja toimien ideointi
4.TOIMENPITEET
 Mitä osakaskunnilta vaaditaan yhdistymisessä?
• Kiinteistötoimitusmaksu – noin 2 € / ha
• Myöntävä päätös yhdistymisestä
• Varata hieman rahaa uuden toiminnan käynnistämiseen
 HANKE EI SIIS RAHOITA
KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUA!
 YKSITTÄINEN OSAKAS EI JOUDU MAKSAMAAN
MITÄÄN – YLLÄ MAINITTU RAHOITUS
OSAKASKUNTIEN YHTEISISTÄ VAROISTA!
5. MUUTOS?
1.) OSAKKAAT PÄÄTTÄVÄT MYÖS JATKOSSA
KALASTUKSESTA JA TOIMINNASTA
2.) OSAKKAIDEN OMISTUS SÄILYY ENNALLAAN
3.) KALASTUKSEN MAHDOLLISUUDET KASVAVAT,
LUPAMYYNTI HELPOTTUU
4.) YHTEISET KALAKANNAT
!! MUISTAKAA OTTAA ESITE MUKAAN !!
4.TOIMENPITEET
4.TOIMENPITEET
6. HYÖDYT
 Isompi kalastusalue, laajemmat
kalastusmahdollisuudet
 Käytön ja hoidon suunnitelmallisuus paranee
• Iso vesialue muodostaa fiksun kokonaisuuden – kalakannat
eivät tunne osakaskuntien rajoja…
 Hallinnolliset kulut vähenevät
• Vähemmän kokouksia, enemmän aktiivisia toimijoita
 Osakaskunnan talous ja toimintaedellytykset
kehittyvät
6. HYÖDYT
YHÄ USEAMPI OSAKAS JA KALASTAJA OSTAVAT
KALASTUSLUVAN, KUN TIETOA LUPAMYYNNISTÄ ON
PAREMMIN SAATAVILLA JA LUVANOSTO ON HELPPOA!