kierto kirjekokoelma

P O S T I - JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N
KIERTO KIRJEKOKOELMA
1966
No
6 2 -6 3
N:o 62.
Kiertokirje
toimipaikkojen avaamisesta sähkösanomaliikenteeUe.
Täydelliselle sähkösanomaliikenteeUe avataan 1. 6.1966 lukien seuraavat toimipaikat :
Hujalan postitoimisto, välitystoimipaikkana
Salon lennätintoimipaikka ja
Hirsilän postitoimisto, välitystoimipaikkana
Tampereen lennätintoimipaikka.
Sähkösanomien vastaanottopaikka avataan
1. 6. 1966 lukien seuraavien haaraosastojen I
ja postiasemien I yhteyteen:
Ylitoiimpaikka
Haaraosasto I
Välitystoimipaikka
Helsinki 10 postikonttori
Helsinki 10 postikonttori
Helsinki 10 postikonttori
Helsinki 10 postikonttori
Helsinki 25 posti- ja lennätinkonttori
Keravan posti- ja lennätinkonttori
Mäntän posti- ja lennätinkonttori
Pieksämäen posti- ja lennätinkonttori
Salon posti- ja lennätinkonttori
Vaasan posti- ja lennätinkonttori
Vaasan posti- ja lennätinkonttori
Helsinki 92
Helsinki 94
Helsinki 96
Viherlaakso
Helsinki 29
Kerava 2
Mänttä 2
Pieksämäki 2
Salo 4
Vaasa 4
Vaasa 5
Helsingin lennätintoimipaikka
Helsingin lennätintoimipaikka
Helsingin lennätintoimipaikka
Helsingin lennätintoimipaikka
Helsingin lennätintoimipaikka
Helsingin lennätintoimipaikka
Tampereen 1ennätihtoimipaikka
Pieksämäen lennätintoimipaikka
Salon lennätintoimipaikka
Vaasan lennätintoimipaikka
Vaasan lennätintoimipaikka
Postiasema T
Onttola
Vaskiluoto
Joensuun posti- ja lennätinkonttori
Vaasan posti- ja lennätinkonttori
Joensuun lennätintoimipaikka
Vaasan lennätintoimipaikka
Julkaisuun ” Postitoimipaikat” on näiden toimipaikkojen
kintä *.
nimien
eteen
tehtävä
mer­
N :o 63.
Kiertokirje
lennätintoimipaikkojen sulkemisesta.
Seuraavat rautatieliikennepaikat
jettu sähkösanomaliikenteeltä:
«
041— 66/5
on
sul-
Hirsiin, Kotala,
Ypäjä asema,
Leppävesi,
Toivola
ja
Seuraavat yksityiset lennätinasemat, jotka
ovat välittäneet omistajansa sähkösanomia, on
suljettu:
Fiskars ( Fiskars)
(Oravaverka).
ia
Oravaistentehdas
Helsingissä, 31 päivänä toukokuuta 1966.
Pääjohtaja Oiva Salolla.
Toimistopäällikkö Martti Tuhkanen.
Helsinki 1966. Valtioneuvoston kirjapaino