MonikielinenTV-tuotantomme kasvaa ja tavoittaa päivittäin - IRR-TV

Tammi – Helmikuu 2017
MonikielinenTV-tuotantomme
kasvaa ja tavoittaa päivittäin noin sata
miljoonaa arabi- ja muslimikatsojaa
maailmanlaajuisesti. Palauteposti
rohkaisee jatkamaan työtä.
Vuosi 2016 haastoi IRR-TV:n arabiosastoa
erityisesti rohkaisemaan ja vahvistamaan
muslimimaiden uskovia tuhoisien sotien ja
epäinhimmillisen kärsimyksen keskellä.
Samalla medialähetystyömme jakoi
ilosanomaa uskosta osattomille arabeille ja
muslimeille satelliittilähetystemme kautta.
Tuotamme erikielisiä TV-ohjelmia
IRR-TV:n arabiosasto on tuottanut vuosittain yli
800 uutta erityyppistä TV-ohjelmaa arabiaksi,
farsiksi, amharaksi ja Sudanin arabiaksi.
Olemme aiemmin tuottaneet ohjelmia myös
somaliksi, kurdiksi, urduksi ja hindustaniksi.
TV-ohjelmamme näkyvät laajasti
TV-tuotantomme potentiaalisten katsojien
määrä on 1,4 miljardia ihmistä. Tavoitamme
päivittäin noin 100 miljoonaa katsojaa
satelliittilähetystemme kautta arabi- ja
muslimimaissa. Ohjelmiamme lähetetään 15
eri satelliittikanavan kautta. Niitä katsotaan
Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Euroopassa,
Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.
Panostamme erityisesti TV-tuotantoon, sillä
TV-ohjelmien katselulla on keskeinen sija
arabi- ja muslimimaissa. Vuonna 2017
tavoitteenamme on tuottaa arviolta yhteensä
tuhat uutta TV-ohjelmaa.
Ihmisiä pelastuu
Saamme paljon hyvää ja rohkaisevaa
palautetta TV-sarjojemme katsojilta. Katsojat
haluavat usein tietää enemmän pelastuksen
tiestä ja monet heistä ovat tulleet uskoon
Jeesukseen Kristukseen.
Yhteistyötä jälkihoidossa
Viime vuosina olemme tehneet yhteistyötä
katsojakontaktien hoitamiseksi eri maiden
seurakuntien kanssa. Tuemme tarvittaessa
seurakuntia jakamalla niille tietotaitoa,
toimittamalla Raamattuja, järjestämällä
Raamattukursseja, rukoillen ja taloudellisesti.
- Kun uskosta osattomat ihmiset läpikäyvät
elämässään vaikeita aikoja, eikä mistään löydy
lohtua ja apua, he saattavat alkaa etsiä
Jumalaa. Silloin Jumala alkaa lähestyä heitä
johdattaen heidät pelastukseen Kristuksessa,
toteaa arabiosaston johtaja Hani H.
R
ukousaiheitamme:
TV-ohjelmamme johtaisivat yhä useampia
katsojia pelastukseen ja hengelliseen kasvuun.
Jumalan varjelusta uskoville ja seurakunnille
muslimimaissa.
Varjelusta ja johdatusta työntekijöillemme
Lähi-idässä.
Taloudellisten tarpeiden täyttyminen
arabiosaston medialähetystyössä.
Raportoimme työstämme ylistääksemme
Hänen hyviä töitään yhdessä teidän
kanssanne.
Lämmin kiitos uskollisesta tuestasi IRR-TV:n
arabiosaston työlle islamilaiseen maailmaan.
Hani Henein & tiimi
Työmme tuoreimmat uutiset voit lukea:
irr-tv.fi
Tue IRR-TV:n medialähetystyötä arabi- ja
muslimimaihin lahjoittamalla varoja Arabiosaston
tilille:
FI 34 5132 0520 0611 69
IRR-TV:n arabiosasto
PL 150
04250 Kerava
IRR-TV
IRR-TV
Sähköposti: [email protected]
Web: www.irr-tv.fi
Puh: 020 7 120 240