Kylmäsektorin yleissesite

OPTIMAALISETSISÄILMAOLOSUHTEET
Kylmäsektori
Kylmäsektorinyhteistyökumppani
Optimaalisetsisäilmaolosuhteet
Biddleonvalmistanuterilaisialämmitys-jailmanvaihtolaitteitajovuosia,jasilläonasiantuntemustaniinkaupallisten,julkistenja
teollistenrakennustenkuinkylmävarastojenkinsisäilmaratkaisuissa.
Kylmävarasto
Kunkylmävarastonoviaukeaa,lämpimänhuonetilankosteailmasekoittuukuivan
kylmävarastonkylmänilmankanssa.Tällöinsyntyyenergiahäviötä,huuruajajään
muodostumistasekämahdollinenliukastumisvaara.Lisäksikylmävarastonlämpötilannousu
saattaajohtaasäilytettävientuotteidenlaadunheikentymiseen(eurooppalaisetHACCP-ohjeet).
Ilmastojenerottaminen
Biddleonkehittänytuusiailmaverhoratkaisujaerityisestikylmävarastojavarten.Niidenavulla
varmistetaanhelppojaturvallinenpääsysisällejauloskylmävarastosta,pysyväjatasainen
lämpötilasekävähennetäänilmanhuuruuntumistajajäänmuodostumista.Biddlen
ilmaverhojenavullaluodaanoptimaaliseterotteluolosuhteetkylmänjalämpimänilmaston
välille.Ilmaverhokattaakokoavoimenovenjaehkäiseenäinkylmänjalämpimänilmaston
sekoittumisen.
Kylmäsektorinyhteistyökumppani
Biddlenhyödyt:
Helppokuljettavuus&nopealogistiikka
-Parempinäkyvyys
-Vähemmänjäätymistälattioilla
-Vähemmänhuurtumistaoviaukoissa
-Nopeampitavaroidenlastausjapurku
Tasaisenkylmälämpötilakylmävarastossa
-Vähemmänkosteudensiirtymistäjasitenmyös
vähemmänjäätymistäkatossa/lattioilla
-Korkeampihygienia(HACCP-yleisohjeet)
Täysimittainenpalvelu(erillispalvelu)
-Asennustarkastustyömaalla
-Avustaminenasentamisessajakäyttöönotossa
Kustannussäästöt
-Pienentynytenergiankulutus
-Vähentynytkuormajäähdytyslaitteille
Prosessinjokaisessa
vaiheessa
Biddlelläonlaaja-alainenkäytännönkokemuskylmävarastojenilmastojenerotuksesta.
Jokaisellakohteellaonerilaisettarpeetjasenvuoksiselvitämmekohdekohtaisesti,mikäon
parasratkaisu.Tuemmesinuakokoasennuksenjakäyttöönotonajanvarmistaaksemme,että
ratkaisutoimiimahdollisimmantehokkaasti.
Referenssejä:
Kone
INEX
Messukeskus
Tamro
Telecity
StraventOy
Olarinluoma7
FI-02200ESPOO
T+358942413630
[email protected]
Iwww.stravent.fi