Työpaja Lappeenranta 14.2.2017: Ohjelma

Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa
Kaakkois-Suomen aines- ja energiapuuterminaalien sekä puun välivarastojen
kehittämis- ja sijoittumistarpeet
Työpaja tiistaina 14.2.2017 klo 12.00–15.30
Scandic Patria, Kauppakatu 21, Lappeenranta
Kokoushuoneet Lehmus&Vety
Työpajan kohderyhmät
- Aines- ja energiapuun terminaali- ja kuljetusyrittäjät
- Aines- ja energiapuun kuljetusten antajat (metsäsektori ja lämpö- ja voimalaitokset)
- Julkisen sektorin kaavoituksen, yritysten sijoittumisen ja liikenneverkkojen kehittämisen päättäjät ja
asiantuntijat
Työpajan tavoitteet
- Keskustella Kaakkois-Suomen terminaali- ja välivarastoverkoston kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista
- Tunnistaa potentiaalisia sijoittumisalueita uusille terminaaleille ja välivarastoille
Tilaisuuden ohjelma
11.30
Ilmoittautuminen ja kahvi
12.00
Avaus: Terminaalihanke ja terminaalitoimintojen
kehittämistarpeita Kaakkois-Suomessa
Erikoistutkija Pirjo Venäläinen
Metsäteho Oy
12.15
Toimitusjohtaja Pekka Szepaniak
Szepaniak Yhtiö Oy
Johtaja Mikko Ojapelto
Lappeenrannan kaupunki,
Yritys- ja elinkeinopalvelut
12.45
13.00
14.15
14.30
15.15
Puulogistiikan terminaalitoimintojen nykytila ja kehitysnäkymiä
Julkisen sektorin rooli terminaalitoimintojen kehittämisessä
 rahoitus&tuet
 sijoittumisessa avustaminen
 tontit
Ryhmätyöskentelyn ohjeistus
Työskentelyä ryhmissä
Kahvitauko
Ryhmätöiden purku ja keskustelu
Loppukeskustelu ja yhteenveto
15.30
Tilaisuuden päätös
12.30
Erikoistutkija Pirjo Venäläinen
Metsäteho Oy