Kirjelomakepohja suomi Word 2003

KOULUTUSKIRJE
LSSAVI/573/05.12.01/2017
Länsi- ja Sisä-Suomi
19.1.2017
Hallintopalvelut
MONIKULTTUURINEN KOULU ERI NÄKÖKULMISTA TARKASTELUNA – KOULU
EILEN, NYT JA HUOMENNA
Aika
Perjantai 17.2.2017, Klo. 9.15–16.00
Paikka
Tampereen seudun työväenopisto, Sampolan auditorio, Sammonkatu 2, Tampere (900 metriä rautatieasemalta)
KUVAUS
Suomi on muuttunut globalisaation ja Euroopan unionin myötä yhä
kansainvälisemmäksi maaksi. Tällä hetkellä Suomessa asuu n.
230 000 ulkomaiden kansalaista, kun vastaava luku 1990-luvun
alussa oli hieman yli 20 000 (Tilastokeskus 2017). Viime vuosien
maailman kriisipesäkkeiden johdosta myös turvapaikanhakijoiden
määrä mm. Euroopassa on kasvanut merkittävästi. Suomessakin
turvapaikan-hakijoiden määrä kasvoi hetkellisesti vuosien 2014 ja
2015 välillä. Kun turvapaikanhakijoita oli Suomessa 2010-luvulla noin
3000–4000 vuosittain, niin pelkästään vuonna 2015 Suomeen saapui
yhteensä 32 476 turvapaikanhakijaa (Tilastokeskus 2017). Vuonna
2016 Suomessa jätettiin 5 657 turvapaikkahakemusta (Migri 2017).
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus aiheuttavat suomalaiselle koululle monia haasteita. Miten huolehtia tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta ja taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet koulupolulla
kulkemiseen perhetaustasta ja kansallisuudesta riippumatta? Suomenlainen koulutusjärjestelmä on tunnettu laadukkuudestaan ja lasten hyvistä oppimistuloksista.
TAVOITTEENA ON
Tilaisuuden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tämän päivän koulusta monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden kautta. Tavoitteisiin
pääsemiseksi eri näkökulmia aiheeseen tarjoavat asiantuntijat Opetushallituksesta, Helsingin yliopistosta, Tampereen kaupungilta,
Tampereen yliopistosta ja käytännön koulumaailmasta.
KOHDERYHMÄ
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille monikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä kiinnostuneille
Tilaisuus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä
määrärahoilla, siksi varsinainen koulutusosuus on osallistujille maksuton. Aluehallintovirasto tarjoaa päivän aloituskahvit Osallistujat
vastaavat itse matka-, ruokailu-, majoitus- yms. kuluistaan. Omakustanteiset lounaat ja kahvit voi nauttia koulutuspaikalla.
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
[email protected]
PL 200, 65101 Vaasa
www.avi.fi
Jyväskylän toimipaikka
Cygnaeuksenkatu1, PL 41
40101 Jyväskylä
Tampereen toimipaikka
Uimalankatu 1, PL 272
33101 Tampere
2/3
VASTUUHENKILÖ
Opetustoimen ylitarkastaja Toni Saarivirta puh. 0295 018 816,
sähköposti: [email protected]
ILMOITTAUTUMISEN
YHDYSHENKILÖ
Johdonassistentti Annika Mutka sähköposti:
annika.mutka(at)avi.fi
ILMOITTAUTUMINEN
Sitovat ilmoittautumiset 10.2.2017 mennessä oheisesta linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/6DA2494C7CA95F7F.par
Koulutukseen otetaan enintään 200 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille ei lähetetä erillistä kutsua. Siinä tapauksessa,
jos tilaisuus peruuntuu, ilmoitetaan erikseen.
Lämpimästi tervetuloa!
Toni Saarivirta
JAKELU
- kuntien sivistystoimen johto ja asiantuntijat
- nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimet
- koulujen rehtorit, oppilaitosten johtajat
- vanhempainyhdistykset
- koulujen oppilaskunnat
- OAJ
- alueella toimivat nuoriso- ja liikuntajärjestöt
- maakuntaliitot
- yrittäjäjärjestöt
TIEDOKSI
Kouluttaja, koulutuspaikka
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
[email protected]
PL 200, 65101 Vaasa
www.avi.fi
Jyväskylän toimipaikka
Cygnaeuksenkatu 1,
40101 Jyväskylä
Tampereen toimipaikka
Uimalankatu 1,
33101 Tampere
3/3
MONIKULTTUURINEN KOULU ERI NÄKÖKULMISTA TARKASTELUNA
– KOULU EILEN, NYT JA HUOMENNA
TILAISUUDEN OHJELMA
Klo 9.15–9.40
Tulokahvi (Aluehallintovirasto tarjoaa)
Klo 9.40–9.45
Tilaisuuden avaus, ylitarkastaja Toni Saarivirta, Aluehallintovirasto
Klo 9.45–10.45
Opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus, ”Ajankohtaista maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksesta”
Klo 10.45–11.45
Professori Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto, ”Maahanmuuttaja-taustaisten nuorten siirtymä peruskoulusta toisen asteen opintoihin”
Klo 11.45–12.45
Lounastauko (omakustanteinen)
Klo 12.45–13.15
Apulaispormestari Leena Kostiainen, Tampereen kaupunki, ”Monikulttuurisuus elinvoimatekijänä”
Klo 13.15–14.00
Rehtori Panu Pitkänen, Tesoman koulu, Tampereen kaupunki, ”Monikulttuuriset oppijat Tampereella”
Klo 14.00–14.20
Kahvitauko (omakustanteinen)
Klo 14.20–15.05
Opettaja Samran Khezri, Turun normaalikoulu, ”Monikulttuurinen
koulu pakolaistaustaisen opettajan silmin”
Klo 15.05–15.50
Yliopistonlehtori Inkeri Rissanen, Tampereen yliopisto, ”Opettajan
interkulttuuriset kompetenssit”
Klo 15.50–16.00
Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen, ylitarkastaja Toni Saarivirta,
Aluehallintovirasto
Hyvää kotimatkaa!
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
[email protected]
PL 200, 65101 Vaasa
www.avi.fi
Jyväskylän toimipaikka
Cygnaeuksenkatu 1,
40101 Jyväskylä
Tampereen toimipaikka
Uimalankatu 1,
33101 Tampere