6199/17 ai/PAF/hmu 1 DG G 3 B 1. Komissio toimitti neuvostolle 21

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 13. helmikuuta 2017
(OR. en)
6199/17
Toimielinten välinen asia:
2016/0330 (NLE)
UD 29
SPG 11
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Kom:n asiak. nro: 14185/16 UD 228 SPG 7 + ADD 1
Neuvoston päätöksen hyväksyminen Euroopan unionin, Sveitsin, Norjan
kuningaskunnan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta Euroopan
unionin yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn
Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen
allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta
Asia:
1.
Komissio toimitti neuvostolle 21. lokakuuta 2016 edellä mainitun ehdotuksen, joka perustuu
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen
alakohtaan ja 218 artiklan 5 kohtaan.
2.
Tulliliittotyöryhmä hyväksyi päätösehdotuksen tekstin kokouksessaan 23. marraskuuta 2016. 1
3.
Pysyvien edustajien komitea voisi näin ollen:
–
vahvistaa työryhmässä saavutetun yhteisymmärryksen ja
–
pyytää neuvostoa hyväksymään päätösehdotuksen jossakin tulevassa istunnossaan ilman
keskustelua sellaisena kuin se on asiakirjassa 5804/17 UD 14 SPG 6 (lingvistijuristien
tarkistama teksti).
1
Sopimus on asiakirjassa 5814/17 UD 16 SPG 7.
6199/17
ai/PAF/hmu
DG G 3 B
1
FI