ja vapaa-aikalautakunta, Toiminta-avustukset ja

VÖRÅ
VÖYRIN
KOMMUN
KUNTA
VERKSAMHETSBIDRAG OCH STIPENDIUM 2017
Regler, anvisningar och blanketter på www.vora.fi/blanketter, kommungården i Vörå,
förvaltningshuset i Oravais samt kommunens bibliotek.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
-
Verksamhets- och driftsbidrag för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet kan sökas av
föreningar registrerade i Vörå kommun
-
Projektbidrag för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar verksamma i
Vörå kommun
-
Bidrag för projekt som kan kopplas till firandet av Finland 100 år kan sökas av privatpersoner,
arbetsgrupper och föreningar registrerade i Vörå.
-
Enskilda stipendier kan sökas av personer som bedriver högre studier inom konst och musik
-
Kriterier finns i broschyren Föreningsbidrag, Regler och anvisningar.
-
Ansökningar på fastställda blanketter.
Ansökan riktas till Kultur- och fritidsnämnden i Vörå kommun, Öurvägen 31, 66800 Oravais.
Ansökningstiden går ut 31.3.2017 kl 16:00. Försenade ansökningar förkastas.
TOIMINTA-AVUSTUKSET JA APURAHAT 2017
Säännöt, ohjeet sekä lomakkeet osoitteesta www.voyri.fi/lomakkeet, Vöyrin kunnantoimistosta,
Oravaisten hallintotalosta sekä kunnan kirjastoista.
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
-
Toiminta- ja käyttöavustusta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminalle voi hakea Vöyrillä rekisteröity
yhdistys
-
Projektiavustusta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminalle voi hakea Vöyrillä toimiva yhdistys
-
Yksittäisiä stipendejä voi hakea lähinnä korkeampia taide- ja musiikkiopintoja harjoittava henkilö
-
Avustuksia Suomi 100 juhlavuoteen liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi voivat hakea
yksityishenkilöt, työryhmät ja kaikki yhdistykset, joiden kotipaikka on Vöyri.
-
Kriteerit löytyvät Yhdistysavustukset, Säännöt ja ohjeet-esitteestä.
-
Hakemukset laaditaan vahvistetuilla lomakkeilla.
Hakemukset osoitetaan Vöyrin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakemusaika päättyy 31.3.2017 klo 16:00. Myöhästyneet hakemukset hylätään.
www.vora.fi