Mittaristo-työpajat”

”Mittaristo-työpajat”
Mielestämme uusi työ tarvitsee myös uudenlaiset mittarit! Oleellista on, että sekä ihmiset että organisaatiot toimivat mahdollisimman hyvin yhteen niin, että palvelu- ja arvoketjut evät katkea eri hallinnonalojen
välille. Lisäarvon tuottaminen asiakkaille on tärkein tehtävämme. Työ 2.0:ssa lähdetäänkin nyt työstämään
mittaristoa, joka arvioi hallinnon asiakkaille tuomaa lisäarvoa, yhdessä tekemistä ja kokonaisuuksissa onnistumista.
Uusi työ – uudet mittarit
Työmme ei ole enää pitkään aikaan ollut sidoksissa paikkaan, jossa sitä teemme. Asiakkaittemme tarpeet
eivät noudata, saati kunnioita hallinnollisia rakenteitamme. Silti se, miten arvioimme työtämme liittyy usein
fyysisen läsnäolon tai työhön käytetyn ajan mittaamiseen sekä sen varmistamiseen, että hoidamme ”oman
tonttimme” mahdollisimman resurssitehokkaasti.
Sitä saat mitä mittaat
Tavoitteenamme on mittaristo, joka auttaa parantamaan työtapoja 1) suuntaamalla toimintaa asiakasarvon
muodostamiseen virastorajat ylittäen, 2) katsoo tulevaan sekä 3) mittaa muutosta reaaliaikaisesti ja ymmärrettävästi. Visuaalisuus, yhdessä reflektointi ja oppiminen sekä kaikkien osapuolten osallistuminen kehittämiseen ovat tärkeitä Työ 2.0 –mittariston kriteereitä.
Kiinnostuitko? Tule mukaan mittaristotalkoisiin! Järjestämme vuoden 2017 kevään aikana sarjan työpajoja,
joiden tuotoksena synnytämme Työ 2.0 –tavoitteiden mukaisen suosituksen mitattavista ja / tai arvioitavista asioista sekä kokoamme yhdessä parhaat vinkit erilaisista mittareista kaikkien käyttöön.
Työpajat pidetään 15.2. klo 9-12 ja 16.3. klo 12-16 Mariankatu 9.
Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä: Ilmoittautuminen työpajoihin