MIESTEN NUUSKAN KÄYTTÖ (%, yo ja amk)

MIESTEN NUUSKAN KÄYTTÖ (%, yo ja amk)
30
25
8
20
8
7
15
2
10
0
7
2
10
1
2
7
5
lopettanut
4
10
8
päivittäin
7
8
satunnaisesti
8
2
4
4
6
2000 2004 2008 2012 2016
MIEHET YO
5
6
8
2008 2012 2016
MIEHET AMK
Kristina Kunttu 13.2.2017
KYSYMYKSET NUUSKAN KÄYTÖSTÄ
•
•
V. 2000: Käytätkö nuuskaa (”biittiä”, mälliä, purutupakkaa) vastausvaihtoehdot: ei
lainkaan/ käytän satunnaisesti/ käytän säännöllisesti
V. 2004 ja 2008 edellä olevien lisäksi: olen käyttänyt, mutta lopettanut
•
2012 ja 2016: Käytätkö tai oletko käyttänyt aiemmin tupakkatuotteita:
en lainkaan
aiemmin, mutta
olen lopettanut
Tupakoitko?
1
2
3
4
5 __savuketta
Käytätkö nuuskaa?
1
2
3
4
5 ___ kertaa
Poltatko vesipiippua?
1
2
3
4
5 ___ kertaa
Muuta tupakkatuotetta mitä?
1
2
3
4
5 ___ kertaa
•
kyllä, harvemmin
kyllä viikoittain,
kuin kerran viikossa mutta en päivittäin
kyllä päivittäin,
määrä
Kuviossa käytetty luokkaa ’satunnaisesti’, jossa yhdistetty ’harvemmin kuin kerran
viikossa’ ja ’viikoittain, mutta en päivittäin’
Kristina Kunttu 13.2.2017