C(2017)

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 10. helmikuuta 2017
(OR. en)
6186/17
COR 1
CH 24
AELE 24
AGRI 69
MI 118
UD 27
FL 4
WTO 31
IND 33
GAF 8
SAATE
Lähettäjä:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:
Vastaanottaja:
3. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
C(2017) 701 final
Asia:
OIKAISU komission päätökseen C(2017) 74 final, annettu 16 päivänä
tammikuuta 2017, 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan
talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2
taulukoiden II ja III ja taulukossa IV olevan b kohdan muuttamisen
hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta jalostettuihin
maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 701 final.
Liite: C(2017) 701 final
6186/17 COR 1
pt
DGC 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 2.2.2017
C(2017) 701 final
OIKAISU
komission päätökseen C(2017) 74 final, annettu 16 päivänä tammikuuta 2017, 22
päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen
sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoiden II ja III ja taulukossa IV olevan b kohdan
muuttamisen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta jalostettuihin
maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta
FI
FI
OIKAISU
komission päätökseen C(2017) 74 final, annettu 16 päivänä tammikuuta 2017, 22
päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen
sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoiden II ja III ja taulukossa IV olevan b kohdan
muuttamisen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta jalostettuihin
maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta
Johdanto-osan 4 kappaleen toisessa virkkeessä:
on: ”Kaikki HS-nimikkeeseen 2202.90 kuuluvat tuotteet kuuluvat pöytäkirjan N:o 2
soveltamisalaan, lukuun ottamatta vedellä laimennettuja tai hiilihapotettuja hedelmä- ja
kasvismehuja, jotka on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle taulukon II säännösten
mukaisesti.”
pitää olla: ”Kaikki HS-nimikkeeseen 2202 kuuluvat tuotteet kuuluvat pöytäkirjan N:o 2
soveltamisalaan, lukuun ottamatta vedellä laimennettuja tai hiilihapotettuja hedelmä- ja
kasvismehuja, jotka on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle taulukon II säännösten
mukaisesti.”
Liitteessä johdanto-osan 1 kappaleen toisessa virkkeessä:
on: ”Kaikki HS-nimikkeeseen 2202.90 kuuluvat tuotteet kuuluvat pöytäkirjan N:o 2
soveltamisalaan, lukuun ottamatta vedellä laimennettuja tai hiilihapotettuja hedelmä- ja
kasvismehuja.”
pitää olla: ”Kaikki HS-nimikkeeseen 2202 kuuluvat tuotteet kuuluvat pöytäkirjan N:o 2
soveltamisalaan, lukuun ottamatta vedellä laimennettuja tai hiilihapotettuja hedelmä- ja
kasvismehuja.”
Liitteessä johdanto-osan 2 kappaleessa:
on: ”Pöytäkirjan soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen HS-nimikkeeseen 2202.90 kuuluvien
tuotteiden kuvausta olisi tämän vuoksi selkiytettävä taulukossa II.”
pitää olla: ”Pöytäkirjan soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen HS-nimikkeeseen 2202
kuuluvien tuotteiden kuvausta olisi tämän vuoksi selkiytettävä taulukossa II.”
FI
2
FI