Juankosken päiväkodin urakoitsijat valittiin

Tiedote
viestintä- ja hallintopalvelupäällikkö
Seija Harinen
14.2.2017
Julkaisuvapaa heti
Tiedotusvälineille
Juankosken päiväkodin urakoitsijat valittiin
Juankosken keskustan urheilu- ja koulutuskeskusalueelle rakennetaan uusi
päiväkoti piha-alueineen. Pääosin yksikerroksinen, lähes 1 000 m2:n kokoinen
rakennus kohoaa sääsuojan alla tasaiselle urheilukenttäalueelle monitoimi- ja
skeittikentän naapuriin.
Rakennukseen sijoittuu noin 110 henkilöä, joista 96 on päiväkotilapsia.
Päiväkoti on 4-ryhmäinen.
Päiväkodin tarjouskilpailu päättyi 12.1.2017 ja kohteen pääurakoitsijaksi
valittiin Rakennusliike Kuoma Oy. Sivu-urakoitsijoiksi valittiin Ilmapörssi Oy ja
SähköRami Oy.
Rakennustyöt aloitetaan huhtikuussa 2017. Sisäosiltaan päiväkoti valmistuu
helmikuussa 2018 ja sen piha-alueet viimeistellään kesäkuun 2018 loppuun
mennessä. Päiväkoti suunniteltiin yhteistyössä Juankosken kaupungin
edustajien kanssa vuonna 2016, jolloin hankkeelle oli varattu 100 000 euroa.
Kuopion kaupungin talousarviossa Juankosken päiväkodin rakentamiseen on
varattu 2,5 miljoonaa euroa vuosille 2017 – 2018.
Lisätietoja
rakennushankkeesta antaa Kuopion Tilakeskuksen
rakennuttaja Hilkka Laakso, p. 044 718 5149 tai
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi