otteen saaminen opiskelusta

OTTEEN SAAMINEN OPISKELUSTA
2000-2016 (%, yo ja amk)
100 %
90 %
13
13
12
12
28
33
32
15
10
9
14
80 %
70 %
34
34
todella tyydytystä
antava +2
myönteinen +1
31
35
35
60 %
neutraali 0
50 %
selvästi ongelma -1
40 %
30 %
20 %
22
28
10
9
26
24
21
8
9
12
26
25
24
8
9
todella ongelma-2
10 %
0%
2000
2004 2008 2012
Yliopisto-opiskelijat
2016
5
2008 2012 2016
Ammattikorkeakouluopiskelijat
Kristina Kunttu 13.2.2017
MIELENTERVEYSSEULA
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?
-2
-1
Asia on minulle TODELLA ONGELMA,
Asia on minulle
joka ratkaisevasti vaikeuttaa
SELVÄSTI ONGELMA, mutta ei
elämääni nykyään
vaivaa aina tai ei kovin
voimakkaasti
0
+1
+2
?
Ei ole ollut aihetta
kiinnittää erityistä
huomiota
Olen yleensä
KOKENUT
MYÖNTEISENÄ
Merkitsee minulle todella
TYYDYTYSTÄ ANTAVAA
asiaa
Vaikea
sanoa
Otteen saaminen opiskelusta
-2
-1
0
+1
+2
?
Esiintyminen, kuten esitelmän pito
-2
-1
0
+1
+2
?
Kontaktin luominen opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin
-2
-1
0
+1
+2
?
Kontakti minua seksuaalisesti kiinnostavaan sukupuoleen
-2
-1
0
+1
+2
?
Seksuaalisuuteni
-2
-1
0
+1
+2
?
Suhde vanhempiini
-2
-1
0
+1
+2
?
Tulevaisuuden suunnitteleminen
-2
-1
0
+1
+2
?
Omat voimat ja kyvyt
-2
-1
0
+1
+2
?
Mielialani yleensä
-2
-1
0
+1
+2
?
Kristina Kunttu 13.2.2017