Tutustu tarkemmin tehtäviin, vaatimuksiin ja hakuohjeisiin

KESKI-KARJALAN KOULUTUSTEHTAAN MESTARI-KISÄLLI -TOIMINTAMALLIIN PERUSTUVA TYÖVOIMAKOULUTUS KITEEN MALLIVEISTÄMÖ AKI MÄMMI OY:SSA
Osaava Keski-Karjala hankkeen Koulutustehdas –malli antaa yrityksille mahdollisuuden kouluttaa sopivia
henkilöitä yrityksen tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Koulutus tapahtuu pääosin yrityksen omissa tiloissa,
oikeassa työympäristössä. Koulutus toteutetaan mestari-kisälli -toimintatavan mukaisesti yrityksen työntekijän toimiessa työnohjaajana/mestarina. Koulutuksen avulla on tarkoitus siirtää työtehtävien vaatimaa
ammattitaitoa sekä yrityksen hiljaista tietotaitoa tulevalle työntekijälle.
Kiteen Malliveistämö Aki Mämmi Oy
Kiteen Malliveistämö Aki Mämmi Oy valmistaa valumalleja valimoteollisuudelle. Valumallien tuotanto on
projektiluontoista toimintaa, jossa jokainen tilauskokonaisuus on yksilöllinen. Yritys valmistaa myös jonkin
verran tilauspohjaisia puusepän- ja rakennuspuusepäntuotteita paikallisten yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Yritys työllistää työtilanteesta riippuen yrittäjän itsensä lisäksi 1-3 työntekijää.
Työvoimakoulutuksen kuvaus
Kiteen Malliveistämö Aki Mämmi Oy hakee koulutukseen kahta (2) kädentaitoista, oppimishaluista ja omaaloitteista henkilöä, joilla on valmius ja kiinnostus malliveistämön monipuolisiin valumallien valmistustehtäviin. Hakijalla voi olla esimerkiksi puupuolen peruskoulutus sekä työkokemusta ja hyvät kädentaidot. Tälle alalle ei ole suoraan ammattitaitoista työvoimaa saatavissa, joten ainut mahdollisuus on kouluttaa henkilöitä työn ohessa työpaikalla.
Aikataulu:
Koulutuksen kokonaiskesto 3-5 kk. Koulutus alkaa maaliskuussa 2017 (tarkennetaan kouluttajan kanssa). Viimeinen hakupäivä on 28.2.2017.
Paikka:
Yrityksen toimitilat osoitteessa Ruukkitie 1 82600 TOHMAJÄRVI.
Koulutuksen toteutus:
Kisällien koulutus on monimuoto-opetusta, jonka pääpaino on työssäoppimisessa työpaikkaohjaajien ohjauksessa työpaikalla. Koulutus alkaa opiskelijan osaamistason varmistamisella,
johon sisältyy osaamiskartoitus, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja tarvittaessa alan kertausopintoja tai muita tarvittavia ammatillisia opintoja.
Tavoite:
Kisällikoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia Kiteen Malliveistämö Aki
Mämmi Oy:n vaativissa tehtävissä ja luoda mahdollisuus työllistyä alalle, jolla on työvoimatarvetta. Koulutuksessa opiskelija voi
 lisätä osaamistaan syventämällä tai laajentamalla ammattitaitoaan
 suorittaa osia perustutkinnosta sekä saada niihin valmistavaa koulutusta
 laajentaa jo mahdollisesti suoritettua perustutkintoa
 tehdä töitä kokeneen ammattilaisen (työpaikkaohjaajan) ohjauksessa
Tehtävän kuvaus:
Malliveistämön työntekijän keskeisiä työtehtäviä tulevat olemaan erilaisten valumallien valmistustehtävät, kuten aihioiden tekeminen, koneistus ja pintakäsittely.
Kohderyhmä ja koulutukseen hakijat:
Osaava Keski-Karjala hankkeen asiakkaat, jotka ovat hakeutumassa alan työhön, uudelle
uralle tai kenties harrastuksen kautta työelämään.
Oletko sinä sopiva hakija?
Oletko idearikas ja oppimishaluinen sekä haluat nähdä kätesi työn jäljen? Voit olla puuseppä,
metalli- tai kirvesmies, kunhan olet monitaitoinen ja oikeasti kiinnostunut tekemään käsilläsi
yksilöllisiä tuotteita ja huolellista työtä.
Hakijalta edellytetään
- Puu- tai metallialan peruskoulutus tai muuten työn kautta hankittu osaaminen
- Oma-aloitteisuutta
- Hyviä kädentaitoja
Eduksi luetaan
- Erilaisten puuntyöstössä käytettävien peruskoneiden käyttötaito
- Teknisten piirustusten luku- ja hahmotustaito
- Pintakäsittelytaito
- CNC-koneistuksen perustaidot tai halu oppia CNC-koneistusta
Koulutukseen valitaan alalle ja aiemmin kuvattuun tehtävään soveltuvat henkilöt. Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään, että he täyttävät työvoimakoulutuksen ehdot.
Koulutukseen hakeutuminen
Kisällikoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä Osaava Keski-Karjala -hankkeeseen mahdollisimman pian henkilökohtaisen tapaamisen järjestämiseksi. Vapaamuotoinen hakemus ja
CV liitteenä toimitetaan sähköpostitse.
Hakemukset 28.2.2017 mennessä
KETI/ Osaava Keski-Karjala -hanke
Tanja Lamminsalo, 040 511 7447 tai [email protected]
Valintamenettely
Lopullinen valinta koulutukseen tapahtuu hakemusten ja haastattelun perusteella, johon
Kiteen Malliveistämö Aki Mämmi Oy:n edustajat osallistuvat.
Lisätietoja Koulutuksesta ja hakukelpoisuudesta: KETI/ Osaava Keski-Karjala -hanke
Tanja Lamminsalo, 040 511 7447 tai [email protected]
Työnkuvasta ja yrityksestä:
Aki Mämmi, 0500 685 884 [email protected]