Psyykkisiä ongelmia

PSYYKKISTEN ONGELMIEN ESIINTYMINEN 2000-2016
GHQ-12-seulan mukaan (%, yo, amk)
40
35
30
32
31
24
20
30
29
28
25
15
34
33
2000
28
27
26
2004
23
20
2008
19
2012
15
2016
10
5
0
miehet YO
naiset YO
kaikki YO
miehet AMK naiset AMK
kaikki AMK
Kristina Kunttu 13.2.2017
PSYYKKISIÄ ONGELMIA ERI MITTAREILLA
2000 - 2016 (%, yo)
29
28
27
26
Psyykkisiä ongelmia GHQ12
23
34
32
Runsas stressi 3p tai yli
2016
28
31
2012
26
2008
19
15
Erittäin runsas stressi 5p tai yli
2004
13
15
2000
12
17
12
13
13
Psyykkisiä oireita päivittäin
9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Kristina Kunttu 13.2.2017
YO-OPISKELIJOIDEN PITKÄAIKAISET SAIRAUDET
pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus,
joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeisen vuoden aikana (lääkärin toteama)
(v. 2008 kysymysmuotoilu hieman erilainen, vaikka vaihtoehdot samat)
2016
2012
2008
2004
yo 2000
Ei mitään sairautta, vikaa tai vammaa
27
24
39
28
28
Astma
7
7
5
5
4
Allerginen nuha tai silmätulehdus
16
18
11
17
19
Atooppinen ihottuma
10
10
8
10
10
Akne (-00 ja -04 muu ihosairaus/hankala akne)
9
9
6
7
8
Laktoosi-intoleranssi
8
8
6
6
7
Gynekologinen sairaus, naiset
9
8
5
8
9
Näkövika
31
36
22
29
33
Korva-, nenä-, kurkkusairaus
4
6
3
7
7
Hammaskaries
24
27
15
28
27
Tulehtunut viisaudenhammas
8
7
4
7
7
Migreeni
9
8
6
6
5
Masennus
10
8
3
5
4
Ahdistuneisuushäiriö
7
6
5
3
3
Kristina Kunttu 13.2.2017
PSYYKKISET HÄIRIÖT 1. JA 2.-4. VUODEN
YO-OPISKELIJOILLA 1960- JA 2000-LUVULLA
40
1965/66 (1.v.)*
1967/69 (3.-4.v.)**
35
34
34
30
29
25
30
28
28
26
25
2004
23
20
21
19
19
13
2008
18
15
10
30
2000
14
2012
5
2016
0
1.v. miehet
2.-4.v. miehet
1.v. naiset
2.-4.v. naiset
*Alanen ym. 1967, **Vauhkonen ym. 1971. Menetelmänä psykiatrinen haastattelu
Muut: Kunttu ym., menetelmänä GHQ12-seula.
Kristina Kunttu 13.2.2017
YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN STRESSI 1976 – 2012
Mielenterveysseulan stressipisteiden keskiarvo eri tutkimuksissa
4,5
4
3,5
3
2,5
1. v. opisk.
2
1,5
2.-4.v. opisk.
1
5.-7.v. opisk.
0,5
8.v.-> opisk.
0
76/77 78/79 1983
Saari & Majander 1985
2000 2004 2008 2012 2016
Kunttu ym. KOTT-tutkimukset
Kristina Kunttu 13.2.2017
AMK-OPISKELIJOIDEN STRESSI 2008–2012
Mielenterveysseulan stressipisteiden keskiarvo KOTT-tutkimuksissa
4,5
4
3,5
3
2,5
1. v. opisk.
2
1,5
2.-3.v.
opisk.4.v.opisk
4.v. opisk.
1
0,5
0
2008
2012
2016
Kristina Kunttu 13.2.2017
YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN OIREILU
PÄIVITTÄIN TAI VIIKOITTAIN 2000–2016
Yleisoireet = päänsärky, huimaus, väsymys
Vatsaoireet = vatsakipu, pahoinvointi/oksennus, ilmavaivat, ummetus/ripuli
Psyykkiset oireet = uniongelmat, keskittymisvaikeudet, jännittyneisyys, masentuneisuus, ahdistuneisuus
60
2000
2004
2008
2012
2016
54
50
46 45
40
49
47
44
42
39
30
26
23
20
35
40
40
33
31
29
26
24
20
35
33
31
40
38
22
18 17
21
22
16
10
0
Yleisoireet
Vatsaoireet
MIEHET
Psyykkiset
oireet
Yleisoireet
Vatsaoireet
Psyykkiset
oireet
NAISET
Kristina Kunttu 13.2.2017
MITTARIT
•
Psyykkiset ongelmat/häiriöt: GHQ12-seula (General Health Questionnaire)
–
•
STRESSI: Salli Saaren (1979) nuorta opiskelijaväestöä varten kehittämä kysymyskokonaisuus
ns. mielenterveysseula.
–
•
Seulan raja-arvona käytettiin neljää siten, että jos oli vastannut neljään tai useampaan kysymykseen
vaihtoehdoilla 3 tai 4 (”huonompi kuin tavallista” tai ”paljon huonompi kuin tavallista”) se osoitti
psykologisten ongelmien olemassaoloa.
Mielenterveysseula mittaa stressiä ja kompetenssia. Ongelmallisiksi koetut asiat merkitään miinusmerkkisiksi –2 tai –1 ja ne tulkitaan stressiä aiheuttaviksi. Stressin kokemisen summamuuttuja
(stressipisteet) saatiin laskemalla yhteen näiden vastausvaihtoehtojen itseisarvot, luokitus: 0 – 2 p.
(vähän stressiä) / 3 p. tai enemmän (paljon stressiä).
Oiremittarit
–
–
Yleisoireet = päänsärky, huimaus, väsymys
Vatsaoireet = vatsakipu, pahoinvointi/oksennus, ilmavaivat, ummetus/ripuli
Psyykkiset oireet = uniongelmat, keskittymisvaikeudet, jännittyneisyys, masentuneisuus,
ahdistuneisuus.
Oirekysymysten vastausvaihtoehtoina: Ei lainkaan/ satunnaisesti/ viikoittain/ päivittäin tai lähes
päivittäin
Kristina Kunttu 13.2.2017