kuulutus - Saarijärvi

KUULUTUS
VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ
Kuntavaaleissa 9.4.2017 valitaan Saarijärven kaupunginvaltuustoon
31 valtuutettua ja laissa säädetty määrä varavaltuutettuja toimikaudelle
1.6.2017-31.5.2021.
EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN
Ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä ilmoitukset
vaaliliitoista ja yhteislistoista on toimitettava Saarijärven kaupungin
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 klo 16.00 mennessä.
Vaaliasiakirjoja vastaanottaa kaupungintalolla, os. Sivulantie 11,
keskusvaalilautakunnan sihteeri maanantaina 27.2.2017 klo 9-15 ja
tiistaina 28.2.2017 klo 9-16 hallintosihteerin työhuoneessa.
Saarijärvellä 2.2.2017
KESKUSVAALILAUTAKUNTA