Kuntoliikuntaa vähemmän kuin kerran viikossa

KUNTOLIIKUNNAN HARRASTUS (%, yo ja amk)
100 %
90 %
22
28
25
30
27
25
28
80 %
22
23
24
25
32
26
21
23
22
70 %
60 %
34
35
36
50 %
33
36
31
32
36
39
39
38
34
36
36
4 kertaa
viikossa tai
useammin
2-3 kertaa
viikossa
31
36
kerran viikossa
40 %
30 %
20
16
16
19
19
14
13
21
14
19
18
16
19
19
21
18
19
17
16
20 %
10 %
24
20
21
20
24
25
26
24
21
22
24
24
26
harvemmin
kuin kerran
viikossa
0%
MIEHET yo
MIEHET amk
NAISET yo
NAISET amk
Kristina Kunttu 13.2.2017
LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖ 2008-2016
miehet
AMK
Korkeakoulun järjestämä liikunta
Ainejärjestön tms. liikunta
Urheiluseura
Muu järjestö
Kaupalliset liikuntapalvelut
Kunnalliset liikuntapalvelut
2016
2012
2008
2016
2012
2008
2016
2012
2008
2016
2012
2008
2016
2012
2008
2016
2012
2008
YO
8
8
10
2
1
1
17
22
18
2
2
1
11
7
6
3
3
4
17
17
16
12
11
7
17
20
19
2
2
1
13
9
9
5
4
6
naiset
AMK
YO
11
36
8
30
5
29
1
5
1
3
1
2
13
13
14
13
13
13
2
3
5
4
2
3
29
29
30
30
24
28
6
6
8
7
10 Kunttu 13.2.2017
8
Kristina
KYSYMYS
Kuinka usein harrastat vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään ½ tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi
hengästyt ja hikoilet (esim. lenkkeilyä, pyöräilyä, voimistelua, tanssimista, uintia, pallopelejä)?
– en lainkaan tai hyvin harvoin
– 1–3 kertaa kuukaudessa noin kerran viikossa
– 2–3 kertaa viikossa
– 4–6 kertaa viikossa
– Päivittäin
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Vastaa kaikkiin kohtiin)
1
en harrasta liikuntaa
2
omatoimisesti yksin
3
omatoimisesti ystävän kanssa tai kaveriporukassa
4
korkeakoulun tai ylioppilas-/opiskelijakunnan järjestämä liikunta
5
ainejärjestön tms. liikuntatoiminta
6
urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen)
7
muu järjestö, mikä _________________
8
kaupalliset liikuntapalvelut
9
kunnalliset liikuntapalvelut
Kristina Kunttu 13.2.2017