Kokouskutsu - Kiinteistöliitto

 Kiinteistöliitto Uusimaa ry
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Aika
Keskiviikko 15.3.2017 klo 16.00
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu alkaen klo 15.00.
Paikka
Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki
Käsiteltävät asiat
Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n määräämät asiat:
tilinpäätös, vuosikertomus, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus, hallituksen
jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, jäsenmaksu, talousarvio ja
toimintasuunnitelma
Helsingissä, helmikuun 22. päivänä 2017
KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY
HALLITUS
Liitteet
esityslista, vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase, toimintasuunnitelma,
talousarvio, valtakirjamalli. Muut asiakirjat jaetaan kokouksessa.
Kaikkiin kokousasiakirjoihin voi tutustua yhdistyksen internetsivuilla
www.kiinteistoliitto.fi/uusimaa tai yhdistyksen toimistossa osoitteessa
Annankatu 24, 4. krs.
Yhdistyksen säännöt löytyvät sivuilta kohdasta Esittely.
Ilmoittautuminen
Kokouskahvitusta varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta
viimeistään 8.3. mennessä osoitteeseen: [email protected]
(tai puh. 09-1667 6206/ Tirronen).
Ennakkoilmoittautuminen ei ole edellytys kokoukseen osallistumiselle.
Edustus kokouksessa
Sääntöjen ja Vaaliohjesäännön mukaisesti jäsenyhtiön hallituksen
puheenjohtaja ei tarvitse valtakirjaa kokoukseen osallistumiseen.
Mikäli hallitus haluaa valtuuttaa hallituksen jäsenen, isännöitsijän tai muun
henkilön edustamaan jäsenyhtiötä, tulisi käyttää oheista valtakirjaa.
Yhteystietojen päivittäminen
Taloyhtiön vastuuhenkilöiden (hallituksen puheenjohtaja, isännöitsijä) vaihtuessa on muutoksista ilmoitettava
yhdistyksen toimistolle.
Oikeat yhteystiedot mahdollistavat Suomen Kiinteistölehden, vuosikokouskutsun, jäsenkorttien sekä muun jäsenpostin
toimittamisen oikeille henkilöille. Suurin osa tiedottamisesta tapahtuu sähköpostitse, joten myös sähköpostiosoitteiden
toimittaminen ja päivittäminen on tärkeää.
Yhteystietojen muutokset sekä sähköpostiosoitteet voi ilmoittaa
sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
nettilomakkeella osoitteessa www.kiinteistoliitto.fi/osoitteenmuutos/