Tutustu tarkemmin Biokympin tehtäviin.

KESKI-KARJALAN KOULUTUSTEHTAAN MESTARI-KISÄLLI -TOIMINTAMALLIIN PERUSTUVA TYÖVOIMAKOULUTUS BIOKYMPPI OY:SSA
Osaava Keski-Karjala hankkeen Koulutustehdas –malli antaa yrityksille mahdollisuuden kouluttaa sopivia
henkilöitä yrityksen tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. Koulutus tapahtuu pääosin yrityksen omissa tiloissa,
oikeassa työympäristössä. Koulutus toteutetaan mestari-kisälli -toimintatavan mukaisesti yrityksen työntekijän toimiessa työnohjaajana/mestarina. Koulutuksen avulla on tarkoitus siirtää työtehtävien vaatimaa
ammattitaitoa sekä yrityksen hiljaista tietotaitoa tulevalle työntekijälle.
BioKymppi Oy
Kiteellä toimiva BioKymppi Oy on erikoistunut erilaisten orgaanisen jätteiden käsittelyyn biokaasulaitoksessa jalostamalla niistä energiaa ja lannoitteita. Yritys työllistää tällä hetkellä 8 työntekijää ja laitos
pyörii keskeytyvässä kolmessa vuorossa.
Työvoimakoulutuksen kuvaus
BioKymppi Oy hakee koulutukseen kahta (2) kädentaitoista, oppimishaluista ja omatoimista henkilöä,
jolla on valmius ja kiinnostus monipuolisiin laitosmiehen tuotanto- ja kunnossapitotehtäviin. Hakijalla
tulee olla teknisen alan koulutus sekä työkokemusta ja valmius 3-vuorotyöhön. Tälle alalle ei ole suoraan
ammattitaitoista työvoimaa saatavissa, joten ainut mahdollisuus on kouluttaa henkilöitä työn ohessa työpaikalla.
Aikataulu:
Koulutuksen kokonaiskesto 3-5 kk. Koulutus alkaa maaliskuussa 2017 (tarkennetaan kouluttajan kanssa). Viimeinen hakupäivä on 19.2.2017.
Paikka:
Kitee, yrityksen tilat
Koulutuksen toteutus:
Kisällien koulutus on monimuoto-opetusta, jonka pääpaino on työssäoppimisessa työpaikkaohjaajien ohjauksessa työpaikalla. Koulutus alkaa opiskelijan osaamistason varmistamisella,
johon sisältyy osaamiskartoitus, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja tarvittaessa alan kertausopintoja tai muita tarvittavia ammatillisia opintoja.
Tavoite:
Kisällikoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia BioKymppi Oy:n vaativissa
tehtävissä ja luoda mahdollisuus työllistyä alalle, jolla on työvoimatarvetta. Koulutuksessa
opiskelija voi
 lisätä osaamistaan syventämällä tai laajentamalla ammattitaitoaan
 suorittaa osia perustutkinnosta sekä saada niihin valmistavaa koulutusta
 laajentaa jo mahdollisesti suoritettua perustutkintoa
 tehdä töitä kokeneen ammattilaisen (työpaikkaohjaajan) ohjauksessa
Tehtävän kuvaus:
Laitosmiehen keskeisiä työtehtäviä tulevat olemaan prosessin hoito, erilaiset huolto- ja kunnossapitotehtävät.
Kohderyhmä ja koulutukseen hakijat:
Osaava Keski-Karjala -hankkeen asiakkaat, jotka ovat hakeutumassa teknisen alan työhön,
uudelle uralle tai kenties harrastuksen kautta työelämään.
Oletko sinä sopiva hakija?
Oletko ennakkoluuloton ja oppimishaluinen, kiinnostunut koneista ja laitteista sekä niiden
toiminnasta. Sinulla pysyvät työkalut kädessä, etkä pelkää likaisia tai raskaitakaan hommia
sekä valmius tehdä 3-vuorotyötä.
Hakijalta edellytetään
- Teknisen alan koulutus
- Asenne kohdallaan
- Hyvät kädentaidot
Eduksi luetaan
- Erilaisten peruskoneiden käyttötaito
- Sähkö- ja automaatio-osaaminen
- Hitsaustaito
Koulutukseen valitaan alalle ja aiemmin kuvattuun tehtävään soveltuvat henkilöt. Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään, että he täyttävät työvoimakoulutuksen ehdot.
Koulutukseen hakeutuminen
Kisällikoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä Osaava Keski-Karjala -hankkeeseen mahdollisimman pian henkilökohtaisen tapaamisen järjestämiseksi. Vapaamuotoinen hakemus ja
CV liitteenä toimitetaan sähköpostitse.
Hakemukset 19.2.2017 mennessä
KETI/ Osaava Keski-Karjala -hanke
Tanja Lamminsalo, 040 511 7447 tai [email protected]
Valintamenettely
Lopullinen valinta koulutukseen tapahtuu hakemusten ja haastattelun perusteella, johon
BioKymppi Oy:n edustajat osallistuvat.
Lisätietoja Koulutuksesta ja hakukelpoisuudesta: KETI/ Osaava Keski-Karjala -hanke
Tanja Lamminsalo, 040 511 7447 tai [email protected]
Työnkuvasta ja yrityksestä:
Janna Vänskä
050 410 8943
[email protected]
Mika Juvonen
040 548 6701
[email protected]