huom! kaikkien tuntiopettajien tulee täyttää lomake iban

HUOM! KAIKKIEN TUNTIOPETTAJIEN TULEE TÄYTTÄÄ LOMAKE
Tampereen seudun työväenopisto
Sukunimi (myös entinen)
Etunimet
Ammatti
Sosiaaliturvatunnus
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin kotiin/ tai GSM
Puhelin työhön
Verotuskunta
Pankkiyhteys IBAN
HENKILÖTIETOLOMAKE
Tuntiopettajille
Syntymäpaikka
Sähköposti
IBAN:
Peruskoulutus
Kansakoulu
Keskikoulu
Peruskoulu
Ylioppilas
Jatkokoulutus
Yliopisto- tai muu korkeakoulututkinto:
Suoritusvuosi
Opistotasoinen tutkinto:
Suoritusvuosi
Muu tutkinto, mikä?:
Suoritusvuosi
Pedagogiset opinnot
1. Aikuiskasvatuksen perusopinnot / kasvatustieteen opinnot 15 ov / 25 op
2. Opettajan pedagogiset opinnot, 35 ov / 60 op. (auskultointi)
3. Kansalais- ja työväenopistojen opetusharjoittelu
4. Muu, mikä? (kirjoita alle)
Mitä aiot opistossa opettaa?
Työkokemus
Työväenopiston lisäksi muualla Tampereen kaupungin palveluksessa
Kyllä
Kansalaisuus
Työluvan kopio liitteenä
Päiväys
Ei
Allekirjoitus
Tuntiopettajan on toimitettava alkuperäiset tutkintotodistukset opistolle nähtäväksi. Ellei todistuksia ole
toimitettu, palkka maksetaan alimman tuntipalkan mukaan.
Tampereen seudun työväenopisto
Sammonkatu 2
33540 TAMPERE
www.tampere.fi/tyovaenopisto
puh. 040 806 2364 Elise Laitinen
[email protected]
17.10.2016