produkt data blad: 2

PRODUKT DATA BLAD
EN 13707
Cert-organ: 1724
FPC-nr. 1724-CPD-031101
PF 5500 SORT
Svejse overpap
Anvendelse:
PF 5500 Sejseoverbane anvendes som øverste lag
Navn:
overside:
armering:
underside:
PF 5500Sort (eller: naturgrå, hvid, grøn, rød og kuls)
Btumen, bestrøet med skifergranulat.
ca.180 gr. special-polyesterfilt imprægneret med bitumen.
Btumen beregnet til svejsning, afdækket med en tynd folie.
Montage:
Pålægges ved svejsning. 80 mm svejsekant på oversiden.
o
Anvendelsestemperatur :ned til 0 C
Produktdata:
Egenskaber iht. DIN EN Prøvningsmetode
13707
Synlige mangler
DIN EN 1850-1
Længde
DIN EN 1848-1
Bredde
DIN EN 1848-1
Rethed
DIN EN 1848-1
Tykkelse
DIN EN 1849-1
Tæthed mod vand
DIN EN 1928
(flydende)
Udvendige
DIN EN V 1187
brandmæssige
egenskaber
Reaktion på brand
EN ISO 11925-2
Peelstyrke
DIN EN 12316-1
Forskydningsstyrke
DIN EN 12317-1
Trækegenskaber:
DIN EN 12311-1
Maks. trækstyrke
Trækegenskaber:
DIN EN 12311-1
Forlængelse
Sømrivestyrke
DIN EN 12310-1
Dimensionssatabilitet
DIN EN 1107-1
Modstand mod
DIN EN 12691
stødbelastning
Modstand mod statisk
DIN EN 12730
belastning
Modstand mod rivning
DIN EN 12310-1
Modstand mod rodvækst DIN EN 13948
Kuldeegenskab, bøjning DIN EN 1109
Varmestabilitet
DIN EN 1110
Diffusionsmodstand
EN 1931 (µ= 20000)
Kunstig ældning DIN EN DIN EN 1109 /
1296
DIN EN 1110
IPK Ingen præstation konstateret
Enhed
Værdi
m
m
mm/10m
mm
-
Ingen synlige mangler
 8,0 / 5.0
 1,0
 20
 4,2
Bestået ved
100 kPa / 24 h
Systemtest
-
-
N / 50 mm
Klasse E - iht. DIN EN 13501-1
IPK
IPK
 500
%
 35,0
N
%
≥200
≤-0,6
IPK
IPK
°C
°C
GPa s m²/kg
IPK
IPK
 -5
 80
400
IPK
Opbevaring: Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning.
Der tages forbehold for ændringer.
KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG
produceret i Tyskland hos
Binné & Sohn GmbH & Co KG  Mühlenstrasse 60  25421 Pinneberg
PF 5500 -1.14