quickguide - AURA Fiber

QUICKGUIDE
til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310
PAUSE • START FORFRA • TV ON DEMAND • KANALBUTIK • WAOO BIO • NETFLIX • 48 TIMERS ARKIV
FIBERBREDBÅND • TV • TELEFONI
FÅ FLERE TV OPLEVELSER
4K TV-boks – få alle detaljer med
Med 4K, som er 4 x HD format, får du
ultra skarpt TV på dit 4K TV-apparat,
så du lever dig ind i programmerne,
som du aldrig har gjort det før. Selvom
dit TV måske ikke er et 4K TV, så vil du
sikkert bemærke den bedre billedkvalitet med TV-boksen.
Pause
Kanalbutik
Du kan døgnet rundt nemt og hurtigt vælge præcis den TV løsning,
som passer dig. Du kan købe Frit
Valg Kanaler og Frit Valg Pakker
med fjern­betjeningen.
Når et prog
keret med
, betyde
kan pause
Sammys store eventyr Copyright: Svensk Filmindustri
Waoo Bio – mere
end 10.000 topfilm
Nu kan du leje film direkte
fra sofaen med Waoo Bio
og Waoo Erotik i Waoos TV
Portal. Indholdet i Waoo Erotik
henvender sig til det voksne
publikum.
48-timers arkiv
I Waoo 48-timers arkivet kan du
på de fleste kanaler gå 48 timer
tilbage i TV-guiden og starte et
program forfra. På kanaler som
er markeret med , er det muligt
at gå tilbage og finde programmer.
Dine optage
Har du en TV
med harddis
kan du optag
dine yndling
grammer og
når det passe
2
gram er marPause-ikonet er det, at du
programmet.
Start Forfra
Nu er det slut med at komme for sent til
yndlingsprogrammet. Med Waoos TV
portal har du mulighed for at starte
udvalgte programmer på en lang række
kanaler forfra. Det er kun programmer,
der er markeret med
, som du kan
starte forfra.
Waoo Web TV på dine alle dine enheder
Med Waoo Web TV kan du som kunde med TVpakke se de fleste af dine TV-kanaler on-line på PC,
Mac, iPad, iPhone, og android enheder. Og fordi
fibernettet er så hurtigt, kan du se Waoo Web TV
på op til 5 enheder af gangen. Har du trådløst netværk i hjemmet, kan du se Waoo Web TV lige der,
hvor du har lyst: I køkkenet, i soveværelset, på kontoret, på børneværelset ‒ det er helt op til dig. Du
finder en vejledning på fiber.aura.dk/vejledninger
elser
TV on demand
V boks
sk (7310),
ge alle
gsprog se dem,
er dig.
Med TV on demand kan du se det, du gerne vil, når
du vil. TV on demand er et TV arkiv, hvor du bl.a.
finder serier og nyheder. Som Waoo kunde har du
adgang til DR NU, hvor du finder en lang række
programmer fra DR 1 og DR 2 og enkelte programmer fra DR K og DR Ramasjang helt gratis.
3
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
PAUSE (TV-boks uden harddisk)
Sådan gør du:
1. Tryk på OK for at få bjælken med programinfo frem
2. Se efter (
)
Kun programmer med (
) kan pauses. Tryk på
.
3. Når programmet er pauset, bliver tidslinien grøn og Pause-ikonet blinker.
4. Nedtælling viser dig, hvor længe programmet kan forblive i pause
tilstand. Når nedtællingen stopper, startes programmet fra det tidspunkt, hvor pause blev aktiveret.
5. I pausetilstand kan du fortsat kigge programinformation på andre kanaler, gå i menulinjen, se TV-Guiden eller sætte påmindelser til, men du kan ikke skifte til en anden kanal uden at Pause afbrydes. Du vil blive advaret, hvis duskifter program, mens du har Pause i gang.
4
PAUSE (TV-boks med harddisk)
Har du en TV-boks med indbygget harddisk, kan du til enhver tid i et
TV-program trykke på
på din fjernbetjening for at pause programmet.
Den tid, du har sat programmet på pause, bliver markeret grøn på
tidslinjen, og der bliver vist et pauseikon, indtil programmet bliver
startet igen.
Du kan også spole både frem og tilbage i den tid, du har sat et program på pause, blot du ikke skifter til en anden kanal i mellemtiden.
OPTAG (TV-boks med harddisk)
Har du TV-boks med harddisk kan du planlægge en optagelse eller
optage en udsendelse, der allerede er i gang.
Planlæg en optagelse
Tryk på knappen TV-Guide for at finde den udsendelse, som
du ønsker at optage.
Navigér med piletasterne omkring OK på fjernbetjeningen til
at finde frem til det program, som du ønsker at optage.
Tryk på optage knappen.
Tryk
i menuen for at se optagede udsendelser.
Alternativt kan optagelser planlægges ved at vælge kanal samt start- og
sluttidspunkt i portalen.
Optag igangværende udsendelse
Vælg den kanal og udsendelse, som du vil optage.
Tryk på optag.
Tryk på stop knappen på fjernbetjeningen for at stoppe optagelsen.
Tryk
5
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
i menuen for at se optagede udsendelser.
START FORFRA
Sådan gør du:
1. Tryk på OK for at få bjælken med programinfo frem.
2. Se efter (
)
Du kan kun starte programmer markeret med (
3. Tryk
) forfra
for at starte programmet forfra tidsforskudt.
4. For at afbryde Start Forfra skal du trykke på STOP
PLANLÆG DIN TV AFTEN
Du kan få en påmindelse, før et program starter på en anden kanal.
Sådan gør du:
1. Tryk på TV-Guide
2. Planlæg påmindelse: Tryk på det program, som du gerne vil have en påmindelse om. Tryk på knappen ”Sæt påmindelse”. Så får du en diskret påmindelse på skærmen, når det er tid til at skifte kanal.
6
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
WAOO 2016
6
48-TIMERS ARKIV
Er du gået glip af en udsendelse, som du gerne vil se, så er det nemt
at finde frem til udsendelsen igen. Det er nemlig muligt at gå tilbage
i programguiden (TV-Guide) for at se eller gense programmer sendt
indenfor de seneste 48 timer.
På kanaler som er markeret med , er det muligt at gå tilbage og finde
programmer.
Det er ikke alle kanaler eller programmer, Waoo har rettigheder til at
fremvise i vores TV-arkiv. Programmer, som vi ikke må vise i TV-arkiv,
har en grå tekst.
7
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
7
TV ON DEMAND
Sådan gør du:
1. Tryk på MENU og vælg TV on Demand i hovedmenuen
2. Vælg DR TV i menuen. DR TV følger med alle Waoo TV-pakker.
Har du tilkøbt f.eks. TV 2 Play, er den også at finde her.
3. Brug pilene OP og NED til at bevæge dig rundt
i kategorierne
4. Vælg en kategori og derefter en udsendelse
5. Vælg Vis film og tryk OK.
Programmet starter umiddelbart efter.
8
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
WAOO 2016
8
KANALBUTIK
På Waoo TV portalen kan du som Waoo TV kunde købe Frit Valg
Kanaler og Frit Valg Pakker og få dem leveret med det samme. Inden
du går i gang, skal du have din Pinkode klar, da du skal bruge den til at
bekræfte din bestilling.
Sådan gør du:
1. Tryk på MENU og vælg Kanalbutik i hovedmenuen
2. I Kanalbutikken har du to valgmuligheder:
Du kan tilkøbe og ændre i dine Frit Valg Kanaler
Du kan tilkøbe Frit Valg Pakker
3. Bestilling af Frit Valg Kanaler
I venstre side har du alle de Frit Valg TV kanaler, som du kan vælge imellem. Midtersektionen giver en beskrivelse af kanalen og til højre har du dine valgte Frit Valg Kanaler, din indkøbskurv. Indkøbskur-
ven viser prisen pr. måned for de valgte kanaler.
9
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
9
4. De Frit Valg Kanaler, du har tilføjet, er markeret med +, og kana
ler som du evt. har fjernet, er markeret med - foran kanalnav-
net. Når du har valgt de Frit Valg Kanaler, som du vil bestille, så tryk på knappen ”videre” nederst i højre hjørne. Herefter skal du indtaste din Pinkode og tryk herefter på OK for køb. Du kan se dine nye Frit Valg Kanaler med det samme.
5. Ændring af Frit Valg Kanaler
Du kan ændre i din sammensætning af Frit Valg Kanaler, så længe du har haft kanalen i over en måned. Har du ikke haft kanalen i over en måned, vil den fremstå som ”låst” ( ).
Du kan dog købe nye Frit Valg Kanaler til enhver tid. Du vælger blot dem, du ønsker på listen og bekræfter med din Pinkode.
6. Tilkøb Frit Valg Pakker
I venstre side kan du se alle de Frit Valg Pakker, du kan vælge imellem, og som du kan få leveret med det samme. Midtersek-
tionen viser dig, hvilke kanaler pakken indeholder, og højre side er din indkøbskurv. Indkøbskurven viser prisen pr. måned.
7. Når du har fundet den Frit Valg Pakke, du ønsker, trykker du på knappen ”videre” nederst i højre hjørne og bekræfter. Herefter indtast din Pinkode og tryk herefter på OK for køb.
Du kan se dine nye Frit Valg Pakker med det samme.
Bemærk:
Det er kun dine Frit Valg Kanaler, du kan ændre/afmelde. Du kan ikke
ændre dine Frit Valg Pakker i Kanalbutikken, du kan kun tilkøbe flere.
Vil du opsige en Frit Valg Pakke, skal du kontakte os på [email protected]
eller 87 92 55 77.
10
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
WAOO 2016
10
LEJE AF FILM I WAOO BIO
Sådan gør du:
1. Tryk på MENU og vælg film i hovedmenuen.
2. Vælg Waoo Bio eller Waoo Erotik. Indholdet i Waoo Erotik er henvendt til voksne.
3. Gå i kategorier ved hjælp af piletasterne eller brug pilene til at bevæge dig op og ned mellem de forskel
lige kategorier.
4. Vælg en genre og derefter en film
Figur 19: Filminfo
5. Vælg Vis film, indtast pinkode og tryk OK
for at starte filmen
6. Når du afspiller filmen, kan du bruge videofunktion- erne på din fjernbetjening.
11
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
11
SÅDAN BETJENER DU TV-PORTALEN
Waoo fjernbetjening
TV power-knap: Skifter til
TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby
ved tryk på ca. 4 sek. Tryk på
knappen igen i ca. 4 sek. for at
tænde for TV.
Symbol-knap: Ved søgefunktion finder du symboler her (fx
?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede
symbol.
Mellemrumsknap: Når du skal
lave mellemrum i søgninger.
Tilbage: Hopper tilbage i menuerne, men kan også bruges
til at hoppe til sidst sete kanal.
TV: Gå til TV.
Film: Åbner Waoo Bio.
Pile-knapper: Brug de 4
pile-knapper til at bevæge
dig mellem og til at navigere i
kanalmenuen.
TV-guide: Viser den aktuelle
TV-guide.
Standby: Sætter TV-boksen
på standby.
Numeriske knapper (0-9):
For direkte adgang til kanaler.
Ved flercifrede kanalnumre
skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved
indtastning trykkes det antal
gange som bogstavet er i
rækken.
Tekst TV: Åbner tekst TV.
Info: Viser information omkring det valgte program.
OK: Benyttes til valg af det
markerede eller bekræftelse
som tilkendegivet på skærmen.
Kanaler: Viser eller lukker
kanalliste.
Menu: Viser eller afslutter
hovedmenuen.
Lydstyrke: Justerer lydstyrken.
Kanalvalg: Skift til næste
eller forrige kanal.
REC-knap: REC-knappen benyttes til programoptagelse.
Springer op eller ned i din
kanalliste.
Skip tilbage: Benyttes til at gå
5 min. tilbage i en film eller et
TV-program.
Video: Genvej til gemte optagelser.
Radio: Skift imellem Radio
og TV.
Mute: Slukker eller tænder
for lyden.
Video-knapper: Betjening af
Waoo Bio eller Netflix. Spol
tilbage, stop, afspil/pause og
spol frem.
Skip frem: Benyttes til at gå
5 min. frem i en film eller et
TV-program.
Profil: Genvej til skift imellem
profiler.
Spil: Inaktiv.
12
NETFLIX
Med Netflix indbygget i din TV-boks kan du nemt få adgang til
Netflix’s store udvalg af film og TV-serier.
Køb abonnement på TV-boksen eller på netflix.dk, hvis du ikke allerede er Net-flix kunde.
Sådan gør du:
1. Tryk på MENU og find Netflix i hovedmenuen.
Herefter åbner Netflix.
2. TV-boksen tjekker automatisk, om du har planlagte optagelser
og evt. påmindelser inden for de næste 5 timer. Er dette tilfæl det, får du en advarsel om, at TV-boksen ikke kan gennemføre disse, hvis du ser Netflix på tidspunktet for optagelsen og/eller påmindelsen.
3. Naviger nemt rundt i Netflix’s udvalg af film og serier med fjernbetjeningen.
13
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
SÅDAN BETJENER DU NETFLIX
-
Tilbage-knap: Går tilbage
til forrige valg eller side.
TV: Afslutter Netflix.
Pil op: Med pil op vender
du tilbage til film-menuen.
OK: OK benyttes til valg
af det markerede.
Pile-knapper: Brug de 4
pile-knapper til at bevæge
dig mellem menuer.
Rød: Ændrer lydspor.
Grøn: Ændrer sprog
på undertekster.
Volumen: Bemærk at
volumen reguleres
på TV’et.
Stop
Spol
tilbage
Skip tilbage:
Benyttes til at gå 10 sek.
tilbage i filmen.
Blå: Åbner Netflix søgning.
Mute: Sluk eller tænd for
lyden.
Play/Pause
Spol frem
Skip frem: Benyttes til at gå
10 sek. frem i filmen.
14
HAR DU BRUG FOR MERE HJÆLP?
På vores hjemmeside kan du finde alle vores vejledninger og andet, der
kan hjælpe dig til at komme godt i gang.
Gå ind på fiber.aura.dk/vejledninger.
SÅDAN FÅR DU MERE UD AF WAOO TV
Genstart din TV boks
Din TV boks kan sammenlignes med en pc, der henter opdateringer, når
den genstartes. Genstart din TV boks regelmæssigt, så TV boksen altid
har de nyeste opdateringer.
Du genstarter din TV boks ved at afbryde strømtilførslen i ca. 10 sek.
Genstart din router
Oplever du mod forventning tekniske problemer med Waoo Bio eller
Start Forfra, kan du med fordel prøve at genstarte din router.
Du genstarter din router ved at afbryde strømtilførslen i ca. 10 sek.
Ellers kan du kontakte vores tekniske support på tlf: 70 150 175, så hjælper vi dig
hurtigst muligt.
15
FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI
KONTAKTINFORMATION
Kundeservice
Tlf: 87 92 55 77
Kundeservice har åbent:
andag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
m
f redag kl. 8.00 - 15.00
Support
Tlf: 70 150 175
Supporten har åbent:
lle hverdage kl. 8-21
a
lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16
Adresse
AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder
Email
[email protected]
Web
Version 7210+7310. Januar 2017
fiber.aura.dk