Foreløbig deltagerliste, BT17, 140217

Beskæftigelsestræf 2017 - foreløbig deltagerliste
Kommune
Session
Brøndby Kommune
Helle Vallentin, projektchef
Jesper Norup, virksomhedskonsulent
Kate Fønsskov, afdelingsleder
6
2
5
Brønderslev Kommune
Lisbeth Jensen, afdelingsleder
6
Esbjerg Kommune
Anna Marie Nielsen, kontorchef
Britta Mathiasen, sektionsleder
Finn Lambek, sektionsleder
Frank Sørensen, kontorchef
Frank Kargo, kontorchef
Hanne Holm Hansen, sektionsleder
Henrik Vallø, fmd. social & arbejdsmarkedsudv.
Jannie Kikkenborg, sektionsleder
Jenny T. Geertsen, konsulent
Kenneth Nordetsgaard, konsulent
Lene Lund, sektionsleder
Lene Damgaard, sektionsleder
Lise Plougmann Willer, direktør
Morten Outtrup, kontorchef
Peter Nikolajsen, sektionsleder
Tina Krohn, sektionsleder
Ulla Koman-Mejer, medl. social & arbejdsmarkedsudv.
3
3
1
3
3
5
2
6
5
2
5
5
1
3
2
3
1
Faxe Kommune
Anna Grundsø, udviklingskonsulent
Ann-Kristina Leslie Schleidt, teamleder
June Baasch-Larsen, centerleder
Kim Hald-Sørensen Rydal, teamleder
Kristen Olesen, teamleder
Ole Frost, teamleder
Tine Matilde Clemensen, teamleder
1
1
6
1
5
5
3
Fredensborg Kommune
Bjarne Ibsen, projektleder
Heidi Kruse, chefkonsulent
Jakob Gissel, projektleder
Kristian Norup, souschef
27. februar 2017
14:02:11
6
1
6
3
Side 1 af 22
Kommune
Session
Fredericia Kommune
Dennis Mølgaard Hansen, arbejdsmarkedschef
Gerda Olander Andersen, teamchef
Jane Andersen, kontorchef
Jeannette Lindberg, teamchef
Mette Abild Søndergaard, teamchef
Mogens Bak Hansen, direktør
Søren Nøhr Andresen, teamchef
1
6
5
5
1
6
2
Frederiksberg Kommune
Anna Sveistrup Rasmussen, projektleder
Hanne Højen Sørensen, koordinator
Jacob Regel, centerleder
Jeanne Glaser, centerleder
Kenneth Hammerby, teamleder
Louise Thomsen, faglig koordinator
Marianne Lodberg, koordinator
5
6
5
5
5
5
2
Frederikshavn Kommune
Anders Andersen, afdelingsleder
Mette Krog Dalsgaard, jobcenterchef
Sisse Kit Pedersen, faglig koordinator
Taija Vangsø Erichsen, afdelingsleder
4
2
2
3
Faaborg-Midtfyn Kommune
Anja Mortensen, teamleder
Bettina Høst Poulsen, vicekommunaldirektør
Bo T. Larsen, teamleder
Brian Birkelund Jørgensen, organisationskonsulent
Christian Blaschke, teamleder
David Aarup Laustsen, afdelingsleder
Flemming Jahns, teamleder
Gro Thoen, teamleder
Inger Thorø Pedersen, afdelingsleder
Katrine Bjørkholm, teamleder
Keld Vejen Hansen, afdelingsleder
Kirsten Olsen, afdelingsleder
Kristian Fink, afdelingsleder
Lasse Pedersen, konsulent
Lene Oleander Møller, afdelingsleder
Lisbeth Roses, teamleder
Pia Gerdes, teamleder
Pia Dufresne Johnsen, udviklingskonsulent
Rikke Jensen, koncernchef
Sofie Raviv, teamleder
27. februar 2017
14:02:11
1
3
5
5
2
5
2
3
3
6
4
5
1
5
2
6
5
6
6
5
Side 2 af 22
Kommune
Session
Haderslev Kommune
Britta Aarøe, afdelingsleder
Jacob Due Hansen, afdelingsleder
Jens Simmelsgaard, afdelingsleder
Joan Mortensen, afdelingsleder
Karl Erik Olesen, udvalgsformand
Lotte Nielsen, arbejdsmarkedschef
Rune Larsson, direktør
Sanne Nielsen, afdelingsleder
Susanne Wognsen, afdelingsleder
Søren Lorentzen, økonomichef
Thies Mathiasen, byrådsmedlem
5
4
3
6
6
3
6
6
5
3
6
Herlev Kommune
Birgitte Kjeldsen, centerchef
Flemming Carlsson, afdelingsleder
Thomas Sejr Conrad, afdelingsleder
5
6
6
Herning Kommune
Christin Boel Hovmøller, afsnitsleder
Torben Hansen, centerleder
Troels Kjærgaard, jobcenterchef
2
6
2
Holbæk Kommune
Martin Pedersen, områdeleder
Tine Adrian, strategisk leder
5
3
Holstebro Kommune
Jette Fabian, centerleder
Karen Mølgaard, funktionsleder
Karina Byskov Viborg, funktionsleder
Lone Nystrup, funktionsleder
Margit Dam, funktionsleder
Orla Bech Larsen, centerleder
Pia C. Rasmussen, funktionsleder
Solveig Hovmøller, funktionsleder
Steen Gram Hansen, udviklingskonsulent
Søren Landkildehus, arbejdsmarkedschef
2
3
4
3
3
2
5
5
3
2
Hvidovre Kommune
Joan Bjerner, afdelingsleder
Katrine Marie Hansen, specialkonsulent
27. februar 2017
14:02:11
5
5
Side 3 af 22
Kommune
Session
Hørsholm Kommune
Allan Ludvigsen, arbejdsmarkedschef
Anja Johansen, leder
Dorte Juhl Nansen, arbejdsmarkedskonsulent
Else Kjærgaard, teamleder
Lotte Cooper, virksomhedskonsulent
Mikkel Krüger Rasmussen, faglig koordinator
Pernille Verhoog, leder
Rikke Abild, specialkonsulent
3
4
6
5
2
6
2
3
Ikast-Brande Kommune
Bettina Munk Fonnesbæk Elmholt, afdelingsleder
Bjarne Nørgaard Jensen, afdelingsleder
Charlotte Gye Sørensen, arbejdsmarkeds- & borgerservicechef
Christina Würts, teamleder
Hanne Riber, teamleder
Hanne Myllerup, afdelingsleder
Marie Louise Arenbrandt Andersen, afdelingsleder
Nels Callesen Torup, afdelingsleder
6
4
2
3
1
3
5
1
Jammerbugt Kommune
Bøje Lundtoft, udviklingskonsulent
Jan Muff, afdelingsleder
Jannie Knudsen, arbejdsmarkedschef
Line Jakobsen, afdelingsleder
Mariane Andersen, medl. beskæftigelsesudv.
Morten Klessen, fmd. beskæftigelsesudv.
Per Sigsgaard, afdelingsleder
René Rosenkrans, medl. beskæftigelsesudv.
5
2
6
1
6
5
4
6
Kalundborg Kommune
Karsten Thomsen, fag- og specialkonsulent
Søren Munk, sekretariatschef
3
5
Kolding Kommune
Anette Fløjborg, chef
Bethina Danielsen, chef
Birte Muhs, udviklingschef
Inge Meta Holm Nielsen, chef
Karina Bradstad Svarrer, chef
Marianne Jensen, chef
Merete Beck Magnussen, koordinator
Michael Petterson, direktør
Susanne Nyland, chef
2
1
1
5
4
3
6
6
5
Københavns Kommune
Iben Cort Eiby, konsulent
Nadja Hjort Heidemann, konsulent
27. februar 2017
14:02:11
1
2
Side 4 af 22
Kommune
Session
Køge Kommune
Dorthe Rasmussen, specialkonsulent
Jakob Dahl Jensen, specialkonsulent
Karen Djørup, teamleder
Louise Raven, specialkonsulent
Malene Lyngby, teamleder
Susan Reiner, teamleder
Svend Gustavsen, teamleder
3
4
6
2
1
5
2
Langeland Kommune
Jani Hansen, direktør
Ulrik Kølle Hansen, fmd. erhv.- turisme- og besk. udv.
2
6
Lejre Kommune
Gitte Rønman, afdelingsleder
Lasse Bjerregaard, leder
Lone Lykke Marker, chef
Lotte Tengbom, fagkoordinator
3
1
1
6
Lemvig Kommune
Andy Madsen, faglig koordinator
Frank Rud Jensen, job- og borgerservicechef
Per Frost, fagleder
5
3
2
Lolland Kommune
Amy Jensen, teamleder
Bente Damkjær, teamleder
Britt Flamgaard, teamleder
Henrik B. Frederickson, AC-fuldmægtig
Kim Motzkus, faglig konsulent
Per Bech Grønning, jobcenterleder
Susanne Møllenbach, konstitueret teamleder
5
2
5
5
3
6
5
Mariagerfjord Kommune
Anne Aarup Mikkelsen, specialkonsulent
Ulla Virkelyst Søderman, afdelingsleder
5
2
Middelfart Kommune
Jeanette Johansen, teamleder
Kia Mcdermott, teamleder
Mette Schmidt, teamleder
Per Rasmussen, arbejdsmarkedschef
27. februar 2017
14:02:11
4
5
3
6
Side 5 af 22
Kommune
Session
Morsø Kommune
Anette Rødbro, gruppeleder
Bibbi Hyldahl, gruppeleder
Henrik R. Christensen, job- og borgerservicechef
Jan Pedersen, leder
Lise Saaby, gruppeleder
Louise M. Mosborg, gruppeleder
Preben Pedersen, gruppeleder
3
2
5
5
1
4
3
Nordfyns Kommune
Brit Aaskov Kaznelson, konsulent
Gert Rasmussen, politiker
Janne Pedersen, teamleder
Keld Haurholm Nielsen, politiker
Sten Tygesen, teamleder
Søren Nielsen, arbejdsmarkedschef
1
5
2
6
5
3
Nyborg Kommune
Mogens Theodorsen, projektleder
2
Næstved Kommune
Brith Purup, teamleder
Flemming Larsen, chefkonsulent
Helle Nygaard, teamleder
Jannik Rauer, teamleder
Jeanett Falkenstrøm, teamleder
Lis-Birgit Nielsen, teamleder
Rebecca Helqvist, teamleder
Torben Petersen, arbejdsmarkedschef
6
6
3
6
3
5
1
2
Odder Kommune
Ole Stounbjerg, jobcenterchef
3
Rebild Kommune
Christian Konge, funktionsleder
Lene Nørgaard, funktionsleder
Susanne Nielsen, arbejdsmarkedschef
2
3
6
Ringkøbing-Skjern Kommune
Carsten Madsen, centerleder
Gitte Tang Vestergaard, projektleder
Helle Egholm, socialfaglig medarbejder
Helle Dam, afdelingsleder
Joan Thyregaard, afdelingsleder
Mona Rosenbeck, afdelingsleder
Susanne Nielsen, afdelingsleder
27. februar 2017
14:02:11
1
1
5
5
5
5
2
Side 6 af 22
Kommune
Session
Ringsted Kommune
Birgitte Skovmand Nielsen, specialkonsulent
Erik Vestergaard, afsnitsleder
Lisbeth Jeritslev, souschef
Michael Merle, institutionsleder
Susanne Frydenlund, arbejdsmarkedschef
Tonie Brabrand, afsnitsleder
6
5
4
2
3
3
Roskilde Kommune
Betina Møller Lorenzen, udviklingskonsulent
Lisbeth Larsen, planlægger
Rasmus Nygaard Berg, leder
5
6
5
Rødovre Kommune
Katja Rasmussen, teamchef
Paul Thalund, konsulent
5
5
Silkeborg Kommune
Ann Tversted, afdelingsleder
Dorte Omme, afdelingsleder
Dorte Nørgaard, afdelingsleder
Dorthe Riber Bang, afdelingsleder
Erik Rohde, afdelingsleder
Grethe Ahlmann Olesen, afdelingsleder
Helle Bennedsgaard, afdelingsleder
Helle Holm Marcusen, afdelingsleder
Jens Laurids Jensen, centerleder
Jesper Cetnie Rasmussen, afdelingsleder
Michael Anderson, specialkonsulent
Pia Ulrich-Hansen, afdelingsleder
Rasmus Salbøg, stabsleder
Simon Mæng, jobcenterchef
Solvejg Iversen, afdelingsleder
6
5
2
2
4
6
5
5
4
5
2
5
3
6
5
Skanderborg Kommune
Anja Nørby Sørensen, souschef
Daniel Bomholt, afdelingsleder
Else-Marie Behrmann, afdelingsleder
Ester Engberg, afdelingsleder
Henriette Andersen, administrationschef
Jørgen Erlandsen, chef
Lise Hessel Damsgaard, chef
Lone Buch, UU-leder
Martin Husted, afdelingsleder
Michael Hauge Frænde, souschef
Peter Valentin, afdelingsleder
27. februar 2017
14:02:11
3
6
3
5
3
6
6
1
3
2
3
Side 7 af 22
Kommune
Session
Skive Kommune
Charlotte Svoldgaard, teamleder
Dorthe Hamrum, arbejdsmarkedschef
Jan Sørensen, udviklingskonsulent
Lars Harder, direktør
Pernille Hviid, teamleder
Poul Nyrup, sektionsleder
Steffen T. Pedersen, sektionsleder
Stine Christensen Mark, udviklingskonsulent
5
5
1
3
5
2
5
5
Slagelse Kommune
Ole Pedersen, AC-fuldmægtig
3
Solrød Kommune
Claus Wester, leder
Jannie Asklund, leder
5
6
Struer Kommune
Berit Døj, assistent
Gitte Johansen, socialrådgiver
Hanne Engsted, kontorfuldmægtig
Helle Vadt, teamleder
Inger Bendtsen, konsulent
Kurt Hansen, konsulent
René Rosenkilde, centerchef
Tina Holm, socialrådgiver
Trine Larsen, teamleder
6
5
6
5
4
3
6
6
3
Svendborg Kommune
Anja Jørgensen, AC-Konsulent
Hanne Michaelsen, borger- og arbejdsmarkedschef
Janus Harder, afdelingsleder
Lene Holm, projektleder
Mette Nystrup, projektleder
Renata Lazarow, afdelingsleder
5
4
5
5
5
Syddjurs Kommune
Tina Kjærgaard Mogensen, specialkonsulent
6
Sønderborg
Helena Maria Kuusisto Pedersen, projektleder
Maja Decovski Hansen, centerleder
Michael Hansen, centerleder
Michelle Festersen Spile, AC-medarbejder
27. februar 2017
14:02:11
2
5
6
1
Side 8 af 22
Kommune
Session
Sønderborg Kommune
Anders Hess, AC-fuldmægtig
Anja Søndergaard Nielsen, projektkonsulent
Anne Kirk, jobcenterchef
Bente Hansen, teamleder
Flemming Michael Christensen, konsulent
Helle Mønsted Nielsen, direktør
Henrik Hjortkjær, teamleder
Jakob Lauritzen, IT-specialist
Jørn Johannsen, ydelseschef
Lasse Kamp, stabschef
Marianne Krarup, chef
Michael Skriver Hansen, chef
Preben Storm, politiker
Rie Bramsen, teamleder
Rikke Lange, teamleder
Stefanie Kurz, AC-fuldmægtig
3
2
2
6
3
6
3
3
3
5
4
1
1
6
5
1
Thisted Kommune
Ann Frederiksen, beskæftigelseschef
Berit Peschardt, sektionsleder
Helle From Frøslev, sagsbehandler
Henriette Christensen, jobkonsulent
Jeanette Bak Løgsted, socialfaglig konsulent
Leo Alstrup, fagkoordinator
Søren Amby Thomsen, jobkonsulent
Trine Egnholm Christensen, sektionsleder
3
6
5
5
5
2
4
5
Tønder Kommune
Anne-Mette Dalgaard, fagchef
Kirsten Paysen Johansson, leder
Lone Vesterman Rasmussen, direktør
Susanne Linnet, fmd. arbejdsmarkedsudv.
6
5
3
1
Varde Kommune
Birgitte Pedersen, fagkoordinator
Christine Warberg Storgaard, fagkoordinator
Erik Schultz, arbejdsmarkedschef
Henrik Nielsen, afdelingsleder
Karina Juel Winther, fagkoordinator
Kirsten Aagaard Sørensen, HR koordinator
Lars Stenkjær, fagkoordinator
Marianne Krickau, afdelingsleder
Peter Petersen, chefkonsulent
27. februar 2017
14:02:11
3
1
5
3
5
5
6
3
Side 9 af 22
Kommune
Session
Vejen Kommune
Anneth Jensen, arbejdsmarkedschef
Ask Overgaard, arbejdsmarkedschef
Bodil Nicolaisen, fagkonsulent
Henrik Larsen, direktør
Lars Lauritsen, chefkonsulent
Lene Hansen, afdelingsleder
Phu Van Nahm, afdelingsleder
Sri Sundarampillai, chefkonsulent
Ulla Kamp, analysemedarbejder
3
3
5
3
6
3
3
1
4
Vesthimmerlands Kommune
Karin Balling Olsen, udviklingskonsulent
Laila Jensen, afdelingsleder
Lilli Vestergaard, afdelingsleder
Lone Lollesgaard, afdelingsleder
Tina Elkjær, afdelingsleder
Tom Sørensen, afdelingsleder
3
5
1
1
4
2
Viborg Kommune
Charlotte Burvil, arbejdsmarkedschef
Claus Jensen, afdelingsleder
Janni Retoft, institutionsleder
Jesper Falsig Rosenkvist, jobkonsulent
Sofie Steensgaard, afdelingsleder
Steen Lindkvist Nielsen, udviklingskonsulent
3
2
5
5
6
Aabenraa Kommune
Helle Hockerup, leder
Henrik Kærgaard Sahl, jobcenterchef
Nikolaj Stage Jensen, leder
Tom Ahmt, vicekommunaldirektør
3
3
6
3
Aalborg Kommune
Jeanett Andersen, leder
Morten Erbs, konsulent
Netta Ben-Yedidia, konsulent
Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester, fmd. KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvevsudv.
27. februar 2017
14:02:11
2
2
6
Side 10 af 22
Kommune
Session
Aarhus Kommune
Anita Christensen, afdelingsleder
Anna Marie Mikkelsen, driftschef
Anne Hyldegaard, stabschef
Gitte B. Bjerregaard, centerchef
Grete Østergaard, driftschef
Ida Balling, centerchef
Jens Kaysen, driftschef
Karin Rasmussen, driftschef
Marie Leth, afdelingsleder
Mette Dall, fuldmægtig
Mette Skou Seiersen, centerchef
Rasmus Winther Borup, kontorchef
Vibeke Jensen, beskæftigelseschef
27. februar 2017
14:02:11
5
1
5
5
2
2
4
6
5
5
5
6
2
Side 11 af 22
Andre
Session
3F
Michael Rask Pedersen, ledelseskonsulent
4
Akademikernes A-kasse
Lars Povlsen Jensen, afdelingschef
3
All Ears TM
Lise-Lotte Heindahl, uddannelsesleder
Signe Østerlund, uddannelseskonsulent
2
6
Almannaverkið
Hallur Thomsen, centerchef
Leif Olsen, senior rådgiver
2
5
AMK Midt-Nord/STAR
Susanne M. Nielsen, specialkonsulent
2
AOF Center Fyn
Anne Findsen, projektkoordinator
5
Liselotte Ørskov, business development
5
Käthe Sandström, leder
5
AS3
Ase
Assistanze IVS
Tina Salling Thomsen, ejer
Tina Søgaard Villumsen, udviklingskonsulent
2
5
BDO
Else Kirstine Rendbæk, senior manager
Pernille Remming, manager
3
4
Boligsocialnet
Louise Viftrup, boligsocial konsulent
6
BorupGruppen
Jonas Borup, indehaver
5
Byg til Vækst
Susanne Toftager, sekretariatschef
Susanne Olesen, konsulent
2
5
Mette Rønnau, direktør
2
Cabi
Castberggård
Flemming Wang Jensen, udviklingskonsulent
Katja Lund, udviklingskonsulent
2
2
COK
Anne Marie Søland, chefkonsulent
27. februar 2017
14:02:11
5
Side 12 af 22
Andre
Session
Come-back
Mette Stryhn, direktør
Torsten Balslev, konsulent
5
6
Daghøjskolen i Randers
Anders Kørner Andersen, jobkonsulent
5
Daghøjskolen(i)Randers
Dorthe Ditlev, forstander
Elise Greve, souschef
Frederik Bak, socialrådgiver
6
6
6
Danmarks idrætsforbund
Poul Broberg, chef for public affairs
Dansk Flygtningehjælp
Anette Christoffersen, integrationsdirektør
Gerhard Korbo, chef
1
4
Dansk Idrætsforbund
Michael Hedelund, konsulent
Dansk Socialrådgiverforening
Majbrit Berlau, formand
Mette Laurberg, konsulent
3
Dataproces
Sandra Hoffmann, teamleder
6
DEKRA Job ApS - Jylland & Fyn
Kirsten Brøchner, direktør
6
Deloitte
Bo Hammer, director
Christine Schmitz, seniormanager
Kim Them Serup, director
3
5
6
Deloitte Consulting
Andreas Nikolajsen, partner
Kristian Seerup, manager
DISCUS A/S
Hans Bach, direktør
Iben Krarup Grønbæk, chefkonsulent og partner
Karna Kühnell Gautier, chefkonsulent
3
DR
Sanne Gram Fadel, journalist
Ergoterapeutforeningen
Maj Fjordside, konsulent
27. februar 2017
14:02:11
3
Side 13 af 22
Andre
Session
Faglig Fælles Akasse
Eva Obdrup, forretningsfører
Lene Lolk, valgt A-kassesekretær
2
5
Fakta
Jens Romundstad, salgsdirektør
Finkelstein Rådgivning Aps
Jens Finkelstein, konsulent
5
FOA Aalborg
Jesper Nielsen, konsulent
Kim Jacobsen, kasserer
4
4
Future Navigator
Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker
Hans Knudsen Instituttet
Jens Bredager, kundechef
1
Hartmanns
Jørgen Larsen, kundechef
Lasse Harboe Eliasen, salgs- og forretningsudv. chef
Søren Millung, personalekonsulent
5
3
6
Hovedstadens Rekrutteringsservice
Anette Sørensen, afdelingsleder
Trine Bolwijn, koordinator
5
6
Human Recovery
Lars Olaf Nielsen, direktør
Marianne Pico, direktør
6
1
Incita
Brita Stallknecht, kunde- og områdechef
Charlotte Keller, teamleder
Kirsten Sørensen Bergqvist, områdechef
1
5
2
Indsats
Kim Georg Brynningsen, adm. Direktør
2
Integrationsnet
Tina Andersen, afdelingsleder
4
Integro A/S
Jette Jonasson, direktør
Kim Overgård, chefkonsulent
Pernille Sederberg, udviklingskonsulent
27. februar 2017
14:02:11
6
4
1
Side 14 af 22
Andre
Session
Job Vision
Charlotte Vestrup, regionschef midt/syd
Juliette Guldberg, adm. direktør og ejer
Morten Engel Nielsen, direktør og ejer
6
6
Jobforum Sjælland
Anette Lyngsø, chefkonsulent
6
KL
Annika Rosendal, chefsekretær
Brian Bynck Siggaard, chefkonsulent
Dorthe Lehm Jensen, konsulent
Erik Hove, specialkonsulent
Frederik Nordentoft Andersen, konsulent
Jette Nina Adamsen, sekretær
Kristina Bendixen, konst. Kontorchef
Kristine Wiberg Plougsgaard, specialkonsulent
Lone Englund Stjer, chefkonsulent
Maria Motzfeldt, konsulent
Olivia Wadskær Bang, student
Rasmus Winther Graversen, student
Rie Martens, konsulent
Sara Glahder Lindberg, specialkonsulent
Sidsel Karup Bjerrum, konsulent
Sofie Nymann Ammundsen, konsulent
Theis Agger Pape, student
Ulrik Petersen, chefkonsulent
3
Klar til Start
Morten Wulf, projektleder
KLK
Jakob Jensen, chefkonsulent
3
KMD
Brian Haagensen, head of section
Jens Arne Madsen, vice president
Lars Peder Beiskjær, sr. sales executive
3
6
2
Konsulenthuset ballisager
Ann Berry, regionschef
Jette Vestergaard Pedersen, regionschef
Tomas Ballisager, adm. direktør
5
3
2
Kooperationen
Karen Høeg, socialøkonomisk konsulent
6
LG Insight
Rasmus Nygaard, leder
27. februar 2017
14:02:11
4
Side 15 af 22
Andre
Session
LSP
Christoffer Hunter, erhvervskonsulent
5
Lærdansk
Birgitte Egel Andersen, afdelingsleder
Thomas Rosenqvist, forstander
2
5
Marselisborg
Jakob Paaske, direktør
Mercantec
Lars Bach Mortensen, uddannelseskonsulent
mploy
Mette Fog, økonomisk rådgiver
Niels Kristoffersen, adm. direktør
Thomas Kibak Nielsen, partner
Troels Mikkelsen, partner
3
2
1
5
Nyledige
Jacob Fuglsang, direktør
6
Our Good Start
Charlotte Balschmidt, adm. direktør
6
PensionDanmark
Jakob Overgaard Jørgensen, uddannelseschef
5
Pluss Leadership
Niels Lykke Jensen, partner
5
Powerjobsøgernes Landsorganisation
Malene Gregaard Wilsly, sekretariatschef
1
Pro Grege Consulting
Jacob Askham-Christensen, adm. direktør, ph.d.
2
Professionshøjskolen Metropol
Lars Joakim Preisler, uddannelseskonsulent
Mikkel Bo Madsen, docent
Tina Nielsen, afdelingsleder
2
6
Psykiatrifonden
Jonas Schröder Jensen, teamleder
Pauli T. Bøttker, afdelingschef
5
6
Public Capacity
Lone Vieland Mortensen, Konsulent
5
Kirsten Kjær, manager
6
PwC
27. februar 2017
14:02:11
Side 16 af 22
Andre
Session
Quick Care A/S
Christian Hansen, driftsdirektør
Jeanette Holst Tunaligil, driftschef
Lene Frost, seniorkonsulent
Mads Sørensen, direktør
Marja Elverhøi, fagchef
Razan Haugaard, fagchef
5
5
6
5
3
6
Rambøll
Rikke Sanderhoff, chefkonsulent
5
Randers FC Jobakademi
Jan Hougaard, daglig leder
3
Region Midtjylland
Karen Elsgaard, udviklingskonsulent
6
Rigsrevisionen
Karsten Lund Jørgensen, kontorchef
Mads Viggers Andersen, fuldmægtig
Malene Damslund Fiala, chefkonsulent
Rasmus Nellemann Sørensen, chefkonsulent
Sengül Köse, fuldmægtig
6
2
3
4
3
Rummelig imidt
Mikkel Munk-Hartge, adm. Projektleder
Søren Larsen, faglig projektleder
3
2
SamFocus
Brit Andreasen, leder
6
Schultz
Bjarne Houtved, salgschef
Michael Knudsen, direktør
Simon Kohrtz, product owner
3
3
2
Sherpa
Tomas Legarth, direktør
3
Socialfagligt Fokus
Kate Turch, konsulent
1
Socialstyrelsen
Elise Lyhne-Hansen, konsulent
5
Specialområde Autisme
Anni Rasmussen, afdelingsleder
Helle Rødbro, afdelingsleder
Lone Jensen, afdelingsleder
Mary Ann Brix, afdelingsleder
27. februar 2017
14:02:11
5
5
5
5
Side 17 af 22
Andre
Session
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Anna Møbjerg Stevnhoved, fuldmægtig
Christian Solgaard, kontorchef
Jens Erik Zebis, vicedirektør
Line Søndervang Christensen, teamleder
Liv Hansen, fuldmægtig
Peter Graversen, arbejdsmarkedsdirektør
Tove Michaelsen, arbejdsmarkedschef
Vagn Jensen, chefkonsulent
2
1
2
3
2
6
5
2
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Mette de Bang, specialkonsulent
2
TeamAktiv A/S
Flemming Andkær, teamleder
Mads Bjørn, teamleder
2
2
TUCJOB
Tommy Vandal, direktør
2
UC Sjælland
Maria Sprogøe, konsulent
5
UCSYD
Bjarne Rasmussen, lektor
5
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Henrik Thomassen, kontorchef
Henrik Kyvsgaard, afdelingschef
4
3
Unges uddannelsescenter
Britta Bak, direktør
University College Lillebælt
Birger Søndergård, lektor
Gitte Kira Bak, underviser
2
5
VEU-center MidtØst
Bodil Brønden, Projektleder
VIA university college
Anders Christensen, lektor
Hanne Bundgaard, områdechef
Per Westersø, lektor
3
5
5
Viborg Computer Center
Paul Martin Dændler, indehaver
VisionFactory
Erik Loklindt, partner
27. februar 2017
14:02:11
4
Side 18 af 22
Andre
Session
Wemind
Jacob Bøtter, iværksætter og medstifter
Wiederquist Aps
Susanne Wiederquist, ejer
4
Aalborg Boldspilklub af 1885
Mette Heide Andersen, projektleder
27. februar 2017
14:02:11
1
Side 19 af 22
Udstillere
Session
A2B
Inge Sørensen, direktør for udvikling og innovation i Norden
Jens Balslev, direktør for A2B salg i norden
Lars Raun Raun, direktør for A2B drift i norden
Steen Jakobsen, direktør
Steen Jakobsen, direktør
6
6
5
3
AOF Center Sydjylland
Solveig Poulsen, direktør
1
AOF Danmark
Solvej Hune, seniorkonsulent
5
AS3
Brian Engberg, salgs- og markedsdirektør
AS3 Work&Care
Jette Teichmann, salgschef
Søren Frandsen, ledende Fysioterapeut
5
1
AspIT-AspIN
Anders Madsen, afdelingsleder
Henrik Nielsen, lærer/vejleder
5
5
Anette Hansen, seniorkonsulent
Ella Petersen, seniorkonsulent
6
5
Cabi
COK
Dorthe Nielsen, chefkonsulent
CSR GRUPPEN
Susanne jespersen, direktør
Dansk Flygtningehjælp
Jesper Skjønnemand, seniorkonsulent
De Danske Sprogcentre
Tove Engedal, forstander
Tove Engedal, forstander
4
Edora A/S
Berit Madsen, kommunikationsansvarlig
Mads Hedegaard, adm. direktør
Michael Højbjerg, direktør - stat, region & kommune
27. februar 2017
14:02:11
2
6
1
Side 20 af 22
Udstillere
Session
Huset Venture
Anne-Mette Winther Christiansen, næstformand
Bjørn Bjørnepote, afdelingschef
Kjeld Søndergaard, udviklingschef
Lone Gregaard, afdelingsleder
Marianne Dall, udviklingskonsulent
3
1
4
5
Integrationsnet
Hans Christian Knudsen, chef
Marie Ulrikkeholm, marketingskoordinator
1
Job Vision
Helene Kamp Rasmussen, udviklingskonsulent
5
JOBINPLACE
Heidi Fugmann, HR- og Udviklingschef
Helena Schjoldager, partner & salgsdirektør
Tony Juul Andersen, adm. direktør
4
2
3
Klar til Start
Gitte Hendriksen, underviser
KMD
Bente Skov Overgaard, sr. sales executive
Mette Østergaard, salgskonsulent
Michael Holm, head of sales
Per Olsen, sales executive
Thomas Post, senior managementkonsulent
2
6
2
3
KORA
Hans Hummelgaard, analyse- og forskningschef
Iben Bolvig, seniorforsker
Jacob Arendt, professor
Rasmus Wittek-Holmberg, seniorprojektleder
3
6
3
3
lægekonsulenten.dk
Ulla Hansen, læge
6
Marselisborg
Anna Søgaard, salgsdirektør
Johan Jacob Schmidt, kundechef
Lars Buchholt, partner
Mette Seeberg, partner
Piet Juul Birch, director
Søren Dinesen, adm. direktør
2
3
4
1
3
Mentoriet ApS
Kirsten Rathje, direktør
Mia Gustavsen, teamleder
27. februar 2017
14:02:11
1
Side 21 af 22
Udstillere
Session
Olivia Danmark
Mads Lawaetz, daglig leder
Therese Bjerre, udviklingskonsulent
5
PPL+
Anette Drejet, chefkoordinator
Vibeke Manniche, sundhedsfaglig rådgiver
5
Professionshøjskolen Metropol
Ole Mølholm Jensen, chefkonsulent
5
Schultz
Anette Mølholm, markedschef
Mai Britt Andreasen, marketingkonsulent
6
4
Servisio
Rie Holm, afdelingsleder
2
Socialfagligt Fokus
Susan Sylvest, chefkonsulent
3
Sonne & Nielsen
Lars Nielsen, partner
Loke Sonne, partner
2
Special Minds
Gitte Standly Henriksen, kompetencechef
SpecialFunktionen Job & Handicap
Leif Scherrebeck, specialkonsulent
Lisbet Bo, specialkonsulent
2
2
UC Sjælland
David Gullberg, chefkonsulent
5
UC SYD
Maria Wollesen, leder
5
Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent
5
UCL
Ucplus
Mette Lherbier, chefkonsulent
3
VIA University College
Tina Lykke Skovsgaard, adjunkt & projektleder
2
Viden På Tværs
Mette Voss, kommunikationsmedarbejder
Væksthusets Forskningscenter
Charlotte Hansen, projekt- og forskningschef
Lea Egemose Grib, projekt- og forskningskonsulent
27. februar 2017
14:02:11
2
Side 22 af 22