Faktaark - Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest Engros
Global Equity Solution - Akk., klasse DKK W
Faktaark | 24. april 2017
DK0060507432
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet er at opnå et afkast, der på langt sigt mindst svarer til afkastet på det
globale aktiemarked. Afdelingen er akkumulerende.
Navn:
Lars Dam
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Chief portfolio manager
Baggrund:
M.Sc. (Mathematics & economics)
Antal års erfaring:
22
Investeringspolitik
Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen kan være forholdsvis
koncentreret. Det kan eksempelvis være på regioner, lande, stil eller andre
parametre.
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste
investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til
risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra
sammensætningen af det globale aktiemarked, og at afkastet kan blive både
højere og lavere end udviklingen på aktiemarkedet generelt. Valutarisici
afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 5 år.
Afkast i perioden: 12.09.2013 - 31.03.2017
10 største investeringer pr. 28.02.2017 *)
Investering
Unitedhealth Group Inc.
Nestle (Regd)
Roche Holding (Genusscheine)
Jpmorgan Chase & Co.
Microsoft Corp.
British American Tobacco Plc Ord
Cisco Systems Inc.
Shire Ltd. Ord.
Sap Se (Ord)
Reckitt Benckiser Group Plc
Vægt
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Sektorer, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 31.03.2017, %
Finans
Sundhed
Informationsteknologi
Varige forbrugsgoder/service
Dagligvarer
Industri
Energi
Råvarer
Telekommunikation
Øvrige
Fordeling: Lande, %
20,3
17,0
13,3
11,1
11,0
10,6
5,6
4,6
2,4
4,1
USA
Storbritannien
Japan
Tyskland
Schweiz
Frankrig
Canada
Danmark
Australien
Øvrige
48,4
10,6
8,2
4,5
4,5
3,6
3,4
2,9
2,0
12,0
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.03.2017
2012
Risikoindikatorer for perioden 30.09.2013 - 31.03.2017
2013
2,5
2014
13,4
2015
2016
i år
Produkt, %
9,6
8,1
3,9
Benchmark, %
-2,4
10,3
4,9
Benchmarket er startet senere end afdelingen, og afkastet første år er
derfor ikke direkte sammenlignelig.
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
11,37
1,00
11,06
Stamdata
Afkast pr. 31.03.2017
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
0,5
0,5
3 mdr.
3,9
4,9
1 år
19,3
22,0
3 år
37,6
start
43,2
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
Fondskode
Benchmark
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 20.04.2017, DKK
Indre værdi, 20.04.2017
DK0060507432
MSCI World Index inkl. nettoudbytter
Danmark
DKK
2.435,8
141,91
0,99%
1,12%
0,15%
0,10%
0,00%
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2017-04-24
66.4044.01.17.32
Side 1 af 1