DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Kabelføringsdiagram
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
www.heating.danfoss.com
Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse
instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller
servicearbejde.
Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er
engelsk.
Andre sprog er en oversættelse af de originale
instruktionsvejledninger.
(Direktiv 2006/42/EF)
© Copyright Danfoss A/S
Kabelføringsdiagram
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
Indholdsfortegnelse
1
Oversigt over enhedsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2
DHP-H Varius Pro+ / DHP-L Varius Pro+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Danfoss Heating Solutions
VWJSD301
3
Kabelføringsdiagram
1
Oversigt over enhedsnummer
Nummer/note
33
34
36
50
51
53
55
71
72
77
107
108
109
117
136
170
171
172
173
174
301
302
308
313
317
319
340
344
4
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
Beskrivelse
Cirkulationspumpe (tilskud til shunt)
Cirkulationspumpe (varmgas)
Cirkulationspumpe (system)
Udeføler
Systemfremløbsføler
Varmtvandsføler, nedre
Varmtvandsføler, øvre
Flowvagt
Shunt til eksternt tilskud
Skifteventil varmt vand
Shunt (distributionskreds 1)
Fremløbsføler (distributionskreds 1)
Cirkulationspumpe (distributionskreds 1)
Eksternt tilskud
Buffertankføler
Systemcirk.pumpe A
Systemcirk.pumpe B
Tilskud cirk.pumpe (brine)
BMS/Building management system
Ekstraudstyr
Kompressor
Brinepumpe
Kondensatorpumpe
Elektronisk ekspansionsventil
Tilskudsvarmer
Magnetventil
Temperaturføler
Alarmrelæ
VWJSD301
Nummer/note
364
405
407
408
411
412
413
414
416
421
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
453
456
* Note 28
* Note 29
* Note 30
* Note 31
Beskrivelse
Shuntventil varmtvand
Radiatorføler ud af VP
Føler HGW
EVU
Radiator returføler
Brine ud-føler
Brine ind-føler
Højtrykspressostat
Føler trykrør
Sugegasføler
Brinefremløbsføler
Signalkompressor kører
Lavtryktransmitter
Højtryktransmitter
Inverter
DI 1
DI 2
DI 3
DI 4
Reservedel
Display
Strømbegrænser
230 VAC til eksternt udstyr
Maks. 5A belastning i alt på klemme 38, 39,
50, 52 (50-53 for visse modeller)
24 VAC til eksternt udstyr
Maks. 1A belastning i alt på klemme 54 - 59
(AC1, AC2 for visse modeller)
Danfoss Heating Solutions
Kabelføringsdiagram
2
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
DHP-H Varius Pro+ / DHP-L Varius Pro+
Danfoss Heating Solutions
VWJSD301
5
Kabelføringsdiagram
6
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
VWJSD301
Danfoss Heating Solutions
Kabelføringsdiagram
Danfoss Heating Solutions
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
VWJSD301
7
Kabelføringsdiagram
8
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
VWJSD301
Danfoss Heating Solutions
Kabelføringsdiagram
Danfoss Heating Solutions
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
VWJSD301
9
Kabelføringsdiagram
10
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
VWJSD301
Danfoss Heating Solutions
Kabelføringsdiagram
Danfoss Heating Solutions
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
VWJSD301
11
Kabelføringsdiagram
DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+
Danfoss Heat Pumps
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: [email protected]
Internet: www.heating.danfoss.com
Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i
produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og
Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
VWJSD301
Produced by Danfoss Heating Solutions © 2016