Huskeseddel, marts 2017 - Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening
Huskeseddel, marts 2017
Marts 2017.
Bankospil lørdag den 4. marts kl. 14.00, Forsamlingshuset.
Foredrag af farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren torsdag den
23. marts kl. 14-16 i Forsamlingshuset. Foredragets titel er: I
Dronningens tjeneste med mere – især med mere”. Foredraget
forløber via en PowerPoint præsentation. Foredraget omhandler
kemi, kirke og køkken, krydret med historier om stort og småt fra
Napoleon over bly til Kaj Munk. Invitation med tilmelding er vedlagt.
April 2017.
Bankospil lørdag den 1. april kl. 14.00, Forsamlingshuset.
Forårsudflugt: tirsdag d. 25. april til Stevns Klint.
Invitation med tilmelding er vedlagt.
Maj 2017.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 9. maj kl. 16:30 i
Forsamlingshuset. Indkaldelse udsendes i april måned
----------Sommertid----------
September 2017
Bankospil lørdag d. 2. september kl. 14.00, Forsamlingshuset.
Årets ferietur 2017 går til Slesvig d. 4.-7. september. Parkering på
græsset vest for brugsens flise-parkeringsplads. Påstigning sker
foran Orø Brugs inden kl. 07:00 mandag d. 4. september med
busafgang kl. 07 for at nå Østre Færgeafgang kl. 07:10.
Kommentar vedr. ferieturen: Årets sommertur er på en måde en fortsættelse af
turen i 2016. En tur som var en stor succes på trods af et ikke planlagt busstop
på hjemvejen. Vi starter derfor netop dette års sommertur med at se de to steder
vi mistede sidste år, først omvisning i Gråsten Slotshave & Kirke, derefter
Papirmuseets By i Gråsten, hvor vi skal se hvad papir også kan anvendes til. Der
foretages et kort grænsehandelstop på vej mod vores hotel i Slesvig. Formålet er
primært at tanke op til bussens salg af drikkevarer under resten af turen i
Slesvig. Pensionistforeningen varetager selv salget af kaffe, vand & øl i bussen.
Pga. dette har hver enkelt deltager sparet DKK 240(som allerede er fratrukket i
deltagerprisen), idet vi også selv varetager rejseleder posten. Turen er
udelukkende for medlemmer af Orø Pensionistforening, og der kan ikke
modtages tilmeldinger fra ikke medlemmer. Denne grupperejse er skabt af
bestyrelsen i Orø Pensionistforening og Klingenberg Busrejser i fællesskab.
Oktober 2017
Bankospil lørdag d. 7. oktober kl. 14.00, Forsamlingshuset.
Foredrag med Carsten Egø Nielsen torsdag d. 12. oktober kl.
14-16 i Forsamlingshuset. Emnet er: De Vestindiske Øer og
den danske slavehandel. Vi har tidligere haft den glæde at høre
et foredrag med Carsten Egø, det var i august 2016. Carsten er en
blændende historiefortæller, vi kan derfor varmt anbefale at høre
foredraget om De Vestindiske Øer. Der udsendes
tilmeldingsblanket i september måned.
November 2017
Bankospil lørdag d. 4. november kl. 14.00, Forsamlingshuset.
December 2017
Årets julemiddag: dato & sted meddeles senere på året.
Orø Pensionistforening, Stenbjergvænget 35, Orø 4300 Holbæk tlf. 59 46 72 02
http://orø-pensionistforening.dk/