Tryk på dette link

Det Private Børnehus
Krummeluren
______________________________________________________________________________________________
Opdragelse til fællesskab og hvorfor inklusion ?
Fordi vi siger HURRA for mangfoldighed, og ønsker at give alle børn
nødvendige sociale kompetencer med i livet.
I den gode børnegruppe ”vinder” alle børn. De der har det svært, og er udfordret
bliver løftet og anerkendt. Samtidig vokser de ”stærke” ved at give et ”nap” til
fællesskabet. Det er så fin en oplevelse, at gøre en forskel for - og med andre.
Den gode børnegruppe er karakteriseret ved følgende elementer.
- Fælles mål.
- Børnene oplever sig som ”at høre til – og være en del af”.
- Fælles historie.
- Fælles opgaver, arbejdsfællesskab – inddragelse er den bedste opdragelse.
- Rummeligt hierarki i børnegruppen.
- Positive dominanter.
- Tydelig voksenledelse der tager ansvar for trivslen i gruppen.
Vi arbejder bevidst på at skabe gode børnegrupper i Krummeluren. Og i den
forbindelse er forældresamarbejdet en absolut afgørende faktor.
Forældre er børnenes rollemodeller og afgørende for hvordan menneskesyn, etik og
moral udvikler sig. Børnene er bærere af forældrenes opfattelser, værdier og
holdninger til livet og fællesskabet.
Forældrene har et stort og vigtigt ansvar overfor børnegruppens kultur. Og det er
vigtigt at forældre påtaler og modarbejder tendenser til sladder, bagtalelse og
udelukkelse af kammerater.
I en tid, hvor vi ser megen fokus på MIG – MIN – MIT, vil vi gerne slå et vigtigt slag
for VI – OS – VORES.
Det er en vigtig del af det DNA, vi har bygget Krummelurens børnemiljø på 
side 1 / 1
Børnehuset Krummeluren * Ringstedvej 12 * 4440 Mørkøv * CVR-nr. 10090016
Henvendelse: Telefon 30 53 28 89 * privat 59 27 50 49 * E-post [email protected]
.