11.02.2017 Arbejdsliste til SOVS arbejdsdage 17

Arbejdsliste til SOVS-dage i Oldermandshytten 17. og 18. marts 2017
Møderum:
·
·
·
Gang:
·
Prioritet
3
3
6
Vinduer efterses / Spændes i hængsler/Olie
Lys armaturer lampeskærm nedtages og vaskes – opsættes igen
”Skab” skal have hylder, så det er brugbart
3
4
5
6
2
2
Vinduer efterses / Spændes i hængsler
Køkken
Alt tages ud af skabe og skuffer vaskes af
· Ovn rengøres
Udendørs Arealer:
· Græs/Buske/nyskud Trimmes i kanter og hjørner
Nye tage på alle skure
· Lampe mellem Hytter tilsluttes
* budget
Klatten: Klatten udstyres med hylder og "baglokale" til patruljekassser mm * budget
· Redskaber / Økser mm ophænges
1
1
1
2
Kan vi nå mere, så kan vi begynde med
Lederrum:
· Reoler opsættes – Evt til nye telte mm
* budget
7
Udendørs Arealer:
Raftestativ
Bålplads-renovering. Lederne må definere hvad der er optimalt
* budget
* budget
9
8