null

Skullebjerg 1
Gevninge
4000 Roskilde
Tel 46 40 25 81
Fax 46 40 28 15
[email protected]
www.ingemann.dk
Pr
odukt
bl
a
d
Di
a
ma
n
tv
ær
kt
øj
Di
nef
or
de
l
eve
da
tvæl
geDi
a
ma
ntvær
kt
øjf
r
aI
n
ge
ma
nn
P
Al
t
i
dp
ål
a
ge
r
P
Hu
r
t
i
gl
e
ve
r
i
ng
P
Fl
e
ks
i
bl
el
øs
ni
n
ge
r
P
Ada
pt
e
r
e
r1/
2
”
,
5/
4”ogPI
XI
P
For
l
ænge
r
e1
/
2
”5
/
4
”ogPI
XI
P
Sp
e
c
i
e
l
l
el
øs
ni
n
ge
r
Skullebjerg 1
Gevninge
4000 Roskilde
Be
s
kr
i
ve
l
s
e
Ge
vi
nd- Ge
vi
nd
Tel 46 40 25 81
Fax 46 40 28 15
[email protected]
www.ingemann.dk
Længde(
mm)
For
l
ænge
r
s
t
ykk
e
PI
XIi
ndv
.- PI
XIudv
.
200
For
l
ænge
r
s
t
ykk
e
PI
XIi
ndv
.- PI
XIudv
.
400
For
l
ænge
r
s
t
ykk
e
5/
4"i
ndv
.- 5/
4"udv
.
200
For
l
ænge
r
s
t
ykk
e
5/
4"i
ndv
.- 5/
4"udv
.
400
For
l
ænge
r
s
t
ykk
e
1/
2"i
ndv
.- 1/
2"udv
.
50
For
l
ænge
r
s
t
ykk
e
1/
2"i
ndv
.- 1/
2"udv
.
200
For
l
ænge
r
s
t
ykk
e
1/
2"i
ndv
.- 1/
2"udv
.
400
Ada
pt
or
1/
2"udv
.- 5/
4"udv
.
25
Ada
pt
or
1/
2"i
ndv
.- 5/
4"i
ndv
.
95
Ada
pt
or
1/
2"udv
.- PI
XIudv
.
25
Ada
pt
or
1/
2"i
ndv
.- PI
XIi
ndv
.
80
Ada
pt
or
5/
4"udv
.- PI
XIi
ndv
.
67
Ada
pt
or
5/
4"i
ndv
.- PI
XIudv
.
90
Ada
pt
or
M24i
ndv
.- PI
XIudv
.
90
Ada
pt
or
M30udv
.- PI
XIudv
.
25
Ada
pt
or
13mm.(
borma
s
k)- 1/
2"i
ndv
.
40