Årsberetning til Kredsmødet 2017 Kreds 7´s mobile skydevogne.

Årsberetning til Kredsmødet 2017
Kreds 7´s mobile skydevogne.
Kreds 7 råder over 3 mobile skydevogne, som er placeret strategisk forskellige
steder i kredsen.
En af vognene er henstillet i Ballerup jagtforening i Måløv under distrikt 3, hvorfra
den kører ud i den østlige del af Kredsen.
Vognen har i årets løb været benyttet i alt 8 gange, hvoraf de 2 har været som udlejet
uden instruktør.
Udlejningen uden instruktør er en nyskabelse i Kreds 7. De 2 udlejninger har været til
stor glæde for lejerne og er forløbet uden problemer for DJ.
En anden af vognene henstår i Skævinge i Distrikt 4 på en privat adresse.
Vognen har mig bekendt ikke været benyttet i årets løb.
Den tredje vogn er fysisk placeret i St. Merløse, Skee, i Distrikt 1 og 2 på privat
adresse.
Vognen har mig bekendt ikke været benyttet i årets løb.
Der er i øjeblikket 6 nye bestillinger for året 2017 til arrangementer, hvor af alle 3
vogne er bestilt til jagtmessen i Hillerød i marts-april.
Torben Clausen
Jægerforbundet
Kreds 7
Tlf 47 38 76 10
Mobil 30 28 76 10
[email protected]
Næstformand kredsbestyrelsen
Jagthornkoordinator
Skydevognansvarlig
Haglprøvehjælper
Skovbrugerrådet øst
1