Årsberetning til Kredsmødet 2017 Kreds 7´s mobile skydevogne.