Nyhedsbrev - Liberal Alliance Fredensborg

15. februar 2017
Fredensborg
Nyhedsbrev
Til medlemmer i Liberal Alliance
Fredensborg lokalforening
Februar 2017
Aktuelt i bestyrelsen
Bestyrelsen holdt møde den 31. januar, hvor særlig revision af vedtægter for
lokalforeningen Fredensborg, og forberedelse af de ekstra ordinære generalforsamlinger
samt opstillingsmøde den 21. februar, blev drøftet.
Bestyrelse besluttede sig for fremadrettet, at lægge dagsorden for bestyrelsesmøderne
samt referater fra møderne på lokalforeningens hjemmeside. Næste bestyrelsesmøde er
den 28. februar.
Forberedelserne til KV17 er også i gang og indtil valget er afholdt vil vi løbende skrive på,
og opdatere vores plan for valgkampen, ikke mindst med de vælgerarrangementer vi selv
står for, de vi inviteres til samt de ressourcer vi har at arbejde med under valgkampen.
Som nævnt i foregående nyhedsbrev, har bestyrelsen besluttet at afholde to ekstra
ordinære generalforsamlinger samt opstillingsmøde til KV17, samme aften nemlig den 21.
februar. Lige nu arbejder bestyrelse på at få kandidatlisten på plads og den vil blive
fremsendt inden opstillingsmødet.
Møderne afholdes på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B 2980 Kokkedal, lokale:
Stortrommen.
Ekstraordinære generalforsamlinger samt opstillingsmøde
den 21. februar 2017
Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B 2980 Kokkedal
Lokal: Stortrommen
Dagsordenen for møderne er følgende:
Kl. 19 Ekstraordinær generalforsamling Hørsholm - Fredensborg
(a) Velkommen, ved Mia Due Christensen
(b) Valg af dirigent
(c) Valg af referent
(d) Beslutning om opløsning af lokalforeningen Hørsholm - Fredensborg, ved Troels
Moe
(e) Fremlæggelse af revideret regnskab for perioden, ved Niels Anker Hansen
Kl. 19.30 Ekstraordinær generalforsamling Lokalforeningen Fredensborg
(a) Valg af dirigent
(b) Valg af referent
(c) Valg af 2 stemmetællere
(d) Stiftelse af lokalforening ved navn: Liberal Alliance lokalforening Fredensborg
(e) Valg af revisor
(f) Vedtagelse af nye vedtægter
Kl. 20.00 Opstillingsmøde til KV17 i Fredensborg
(a) Valg af dirigent
(b) Valg af referent
(c) Valg af 2 stemmetællere
(d) Bestyrelsens indstilling af spidskandidat
(e) Præsentation af kandidater
(f) Gennemgang af retningslinjer (pointmetoden) for prioritering af kandidater
(g) Valghandling
(h) Optælling og resultat
Hjemmesiden
I bestyrelsen vil vi gerne udbrede kendskabet til lokalforeningens hjemmeside:
www.la-fredensborg.dk
Det er vores ambition at hjemmesiden over tid, bliver det naturlige sted at starte, hvis
man søger informationer om liberal politik, personer, valgkamp, arrangementer mv. Har
du gode forslag til hvad der kunne ligge på denne hjemmeside, er du velkomment til at
sende dit forslag til: [email protected] eller ringe til Niels på: 4052 2789.
Side 2 | 4
Nyt fra byrådet i Fredensborg
Budget
Liberal Alliance står uden for budgetforliget for 2017 i Fredensborg Kommune.
Budgetforligspartiernes forslag er præget af vælgerangst – der er kommunalvalg i 2017, og
partierne har efter min opfattelse været mere optaget af sikre sig vælgere end at gøre det rigtige
for kommunen.
Liberal Alliance fremsatte derfor sit eget budgetforslag sammen med Knud Løkke.
Økonomien i Fredensborg Kommune er fortsat udfordret. Gælden er høj. Der er optaget
yderligere lån, og afdrag på gæld er udskudt, så Fredensborg Kommune først er gældfri i 2027.
Den borgernære service, kernevelfærden, har måttet holde hårdt for i de seneste år. Det drejer
sig især i forhold til kommunens yngste og ældste borgere. Fokus i Liberal Alliances
budgetforslag var derfor genopretning af økonomien og genopretning af den borgernære velfærd.
Budgetforslaget indebar et driftsoverskud i 2017 på 172 mio. kr. og på 702 mio. kr. over
budgetperioden – og dermed rigeligt til at kommunen kunne nærme sig gældfrihed. – Det
ønskede de andre partier desværre ikke.
Forslaget og likviditetsoversigten kan ses her:
https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Bilag/Byr%C3%A5det%20(SysId=12)/2016/september/By
r%C3%A5det%2026-09-2016/Open/4981500E11.PDF og
https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Bilag/Byr%C3%A5det%20(SysId=12)/2016/september/By
r%C3%A5det%2026-09-2016/Open/4975912E6.PDF
Andre interessante punkter på møderne:
Almennyttige boliger
De almennyttige boligselskaber kan, når de ønsker at renovere, søge om lånegarantier hos hhv.
landsbyggefonden og kommunen. Der har de seneste år været en række uheldige sager med
renoveringsbudgetter, der er skredet, og sager, hvor der optages lån, så lejlighederne i princippet
er højere belånt end værdien af lejligheden såfremt der var tale om en lejebolig.
LA har forholdt sig kritisk til disse lånegarantier, og har stemt imod en del af dem, men har også
stemt for – fx i forbindelse med renovering for asbest. Der tages stilling fra sag til sag.
Ca. 29 % af boligmassen i Fredensborg Kommune er almennyttigt mod 20 % på landsplan.
Udgangspunktet for LA vil derfor være, at de udbygninger, som skal finde sted i kommunen skal
være ejerboliger.
Langstrup Mose og skydebaner
Måske har I læst om skydebanerne i Langstrup Mose og Karlebo, hvor der har været klaget over
bl.a. larm.
Sagerne har dels kørt i medierne, dels har de været behandlet på utallige udvalgsmøder, og har
da også fundet vej til et par byrådsmøder. Forhåbentlig findes der en løsning i udvalgene i
samarbejde med klubberne og de borgere, der er berørt af larmen, så der bliver plads til alle.
Grib fat i dit byrådsmedlem, hvis du bliver opmærksom på noget:
Side 3 | 4
Husk, at du kan følge med i beslutningerne på https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-
og-referater
Dagsordenerne er tilgængelige 4-5 dage før møderne afholdes og du er meget velkommen til at
kontakte mig, hvis der er punkter, som du har viden om eller oplysninger, som du finder, at det er
vigtigt, at jeg er opmærksom på. – Jeg har flere gange nydt godt af, at I har kontaktet mig inden
sager skulle behandles – tak for det.
Mange hilsner
Helle Abild Hansen
[email protected] eller [email protected] , tlf. 23457642
Værd at vide
Som medlem af Liberal Alliance er der særligt 3 dage, som i løbet af året er interessante, og det
er:
Organisationsdagen (28. januar 2017), er en dag hvor vi ser på det politiske arbejde indefra og
hvor der er mulighed for at blive meget klogere på hvad der foregår i sekretariatet. Ca. 130
tilmeldte sig organisationsdagen på Ollerup Gymnastikhøjskole, som forløb over al forventning.
Sekretariatet er lige nu i gang med at evaluere dagen for at samle input til organisationsdagen
2018.
Landsmødet (22. april 2017), er en festdag for partiet - kort og godt. Gentegner du dit
medlemskab, har du mulighed for at deltage igen i år, og ligesom sidste år holdes den i Aalborg
Kongres & kultur Center.
Liberal fridag (ultimo september) er en dag med fokus på aktuelle emner i dansk politik, og en
dag hvor der er rig mulighed for at komme i direkte dialog med vores politikere og (forhåbentlig)
vores ministre.
Jeg kan varmt anbefale alle medlemmer at deltage disse dage, og oftest vil der være mulighed for
at følges med andre fra lokalforeningen. Det er også en måde at styrke sammenholdet på i
lokalforeningen.
De bedste hilsner
Mia Due Christensen
Formand for Liberal Alliance Hørsholm-Fredensborg
Tlf.: + 45 4043 6804
Mail: [email protected]
Fredensborg
Side 4 | 4